14 lipca, 2020

14 lipca 2020

Wprowadzone 13 lipca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń: Możliwość wcześniejszego kończenia okresów danych dziedzinowych ucznia powiązanych z przypisaniem do oddziału Oddział: Grupowe działania z listy oddziałów: zgłaszanie uczniów do egzaminu rejestracja informacji o otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej rejestracja informacji dotyczących praktycznej nauki zawodu rejestracja informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

14 lipca 2020

SIO. Faktyczna data rozpoczęcia i zakończenia dowożenia uczniów

System Informacji Oświatowej

W związku z powtarzającymi się pytaniami informuję, że w systemie informacji oświatowej należy wpisać: faktyczną datę rozpoczęcia dowożenia ucznia, czyli przykładowo, jeśli dzień 1 września 2019 był niedzielą, to uczniowie najwcześniej mogli faktycznie rozpocząć korzystanie z dowożenia od 2 września, choć może to być oczywiście też inna data (zależy to… czytaj więcej

14 lipca 2020

Ewidencja istniejącej w województwie świętokrzyskim infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – stan na 14 lipca 2020

Na mocy Uchwały Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 uchwalono obowiązujący do 2020 roku Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ten obliguje wojewodów m. in. do ewidencjonowania istniejącej w województwie infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą… czytaj więcej