14 lipca 2020

SIO. Faktyczna data rozpoczęcia i zakończenia dowożenia uczniów

System Informacji Oświatowej

W związku z powtarzającymi się pytaniami informuję, że w systemie informacji oświatowej należy wpisać:

  • faktyczną datę rozpoczęcia dowożenia ucznia, czyli przykładowo, jeśli dzień 1 września 2019 był niedzielą, to uczniowie najwcześniej mogli faktycznie rozpocząć korzystanie z dowożenia od 2 września, choć może to być oczywiście też inna data (zależy to od sytuacji konkretnego ucznia w konkretnej szkole).
  • faktyczną datę zakończenia dowożenia ucznia, czyli przykładowo, jeśli uczniowie w tym roku szkolnym z powodu stanu epidemii po raz ostatni mogli pojechać do szkoły 11 marca 2020, to taką datę prawdopodobnie wiele szkół wpisze jako datę zakończenia korzystania z dowożenia, choć oczywiście może to być inna data (zależy to od sytuacji konkretnego ucznia w konkretnej szkole).

Wszystkie zasady uzupełniania tej informacji w SIO są wyjaśnione w instrukcji: https://pomocsio.men.gov.pl/uczniowie/