20 lipca 2020

SIO. Procedura zakładania Profilu Zaufanego EPUAP potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym

Niniejsza procedura jest przydatna między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego (oczywiście inne osoby też mogą z niej skorzystać), których kierownicy (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek) nie posiadają osobistego profilu zaufanego, ale posiadają kartę z podpisem kwalifikowanym. Za pomocą tej karty można potwierdzić profil zaufany na miejscu w urzędzie, a potem za pomocą tego profilu można złożyć wniosek o dostęp do systemu SIO. Taki wniosek jest procedowany ekspresowo (nie jest wymagana podróż do siedziby kuratorium w Kielcach). Taki wniosek o dostęp do SIO może być załatwiony w ciągu kilku minut.

1. Przechodzimy na stronę: https://pz.gov.pl

2. Klikamy odnośnik Zarejestruj się (zaznaczony czerwonym owalem):

3. Wypełniamy formularz rejestracyjny i klikamy przycisk Zarejestruj się (zaznaczony czerwonym owalem):

4. Autoryzujemy kodem przysłanym na podany we wniosku numer telefonu chęć założenia konta (podajemy kod i klikamy przycisk Weryfikuj kanał autoryzacji i zarejestruj konto):

5. Klikamy przycisk Przejdź do listy punktów potwierdzających:

6. Na stronie głównej klikamy odnośnik Zaloguj się.

7. W okienku logowania podajemy login i hasło, które zdefiniowaliśmy w formularzu z kroku 3 niniejszej procedury.

8. Po zalogowaniu klikamy odnośnik Złóż wniosek o profil:

9. Wypełniamy formularz i klikamy Złóż wniosek:

10. Na kolejnej stronie potwierdzamy kodem autoryzacyjnym przesłanym na podany w formularzu numer telefonu chęć złożenia wniosku o profil.

11. W kolejnym kroku klikamy odnośnik Potwierdź wniosek certyfikatem kwalifikowanym:

12. Następnie rozpoczyna się procedura potwierdzania profilu zaufanego certyfikatem kwalifikowanym (należy postępować zgodnie z podanymi trzema krokami):

13. Po wykonaniu wszystkich czynności nasze konto na stronie https://pz.gov.pl będzie miało poprawnie zdefiniowany profil zaufany, który będzie mógł być wykorzystany do potwierdzania tożsamości przy składaniu wniosków o dostęp do systemu SIO: https://sio.men.gov.pl