21 lipca 2020

SIO. Przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole w RSPO

System Informacji Oświatowej

W związku z występującymi problemami z praktyczną realizacją w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów art. 90 ust. 3 oraz 181 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), czyli operacji przekształcenia innej formy wychowania przedszkolnego w przedszkole informuję, że:

  • operacji tej dokonuje się za pomocą funkcji „Modyfikuj” zmieniając obowiązkowo dane w polu: „Typ” (wybrać należy „Przedszkole) oraz w polu „Nazwa” (zmiana musi odzwierciedlać zapisy w statucie przekształcanego w przedszkole punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego),
  • UWAGA! Jeśli zmiana ta ma obowiązywać od nowego roku szkolnego 2020/2021, to należy zmodyfikować dane najwcześniej 1 września 2020 (w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym),
  • REGON, numer RSPO, upoważnienia do SIO pozostają bez zmian,
  • nie wolno w trakcie takiego przekształcenia tworzyć nowego przedszkola,
  • błędnie założone przedszkole musi być usunięte w specjalnym trybie przez Urząd Statystyczny po dokonaniu odpowiedniego zgłoszenia przez jednostkę samorządu terytorialnego.