14 lipca 2020

Wprowadzone 13 lipca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń:

  • Możliwość wcześniejszego kończenia okresów danych dziedzinowych ucznia powiązanych z przypisaniem do oddziału

Oddział:

  • Grupowe działania z listy oddziałów:
    • zgłaszanie uczniów do egzaminu
    • rejestracja informacji o otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej
    • rejestracja informacji dotyczących praktycznej nauki zawodu
    • rejestracja informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej