Wrzesień 5, 2019

5 września 2019

Informacja dotycząca organizacji konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/​2020

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, iż w roku szkolnym 2019/​​2020 planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-​​VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego z następujących przedmiotów:… czytaj więcej

5 września 2019

Projekt edukacyjny Goethe-​Institut „Niemiecki = Sukces w zawodzie”

Goethe-​​Institut w Warszawie uprzejmie informuje, że informacje na temat projektu edukacyjnego Goethe-​​Institut „Niemiecki = Sukces w zawodzie” realizowanego w kooperacji z instytucjami i przedsiębiorstwami partnerskimi są opublikowane na stronie: https://​www​.goethe​.de/​i​n​s​/​p​l​/​p​l​/​s​p​r​/​e​n​g​/​e​i​b​.​h​tml. Projekt ma na celu wspieranie języka niemieckiego, promocje szczególnych uzdolnień zawodowych i językowych wśród uczniów w szkołach branżowych i technikach… czytaj więcej

5 września 2019

Wprowadzone 5 września 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Zmiana nazwy typu podmiotu z „Centrum Kształcenia Ustawicznego – bez szkół” na „Placówka Kształcenia Ustawicznego – bez szkół”, Zmiana nazwy typu podmiotu z „Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami” na „Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołami” Dodanie zawodów: Technik rachunkowości w Technikum w oddziałach na podbudowie szkoły podstawowej, Kelner w Technikum… czytaj więcej

5 września 2019

„Twoje dane – Twoja sprawa” – program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Placówki oświatowe mogą już zgłaszać swoje uczestnictwo. W tym roku szkolnym do programu będzie można zapisywać się… czytaj więcej