Sierpień 2019

30 sierpnia 2019

List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na inaugurację roku szkolnego 2019-2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty, Rodzice i Uczniowie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2019/2020, kolejny rok nauki, zdobywania wiedzy, doświadczeń, rozwijania zainteresowań i  pasji. Mam nadzieję, że czas ten będzie wypełniony nowymi wyzwaniami, które pozwolą na osiąganie zamierzonych celów, planów i przyczyni… czytaj więcej

30 sierpnia 2019

XII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Już po raz dwunasty Magazyn Psychologiczny „Charaktery” zaprasza uczniów szkół średnich do wspólnego poznawania tajników psychologii, zdobywania wiedzy o samym sobie, innych ludziach i świecie. – Każdy, kto jest zainteresowany psychologią, powinien spróbować sił w Turnieju. Jest to okazja do zgłębienia tej fascynującej dziedziny, a zdobyta wiedza – niezależnie od… czytaj więcej

30 sierpnia 2019

„A więc wojna!” – wykład Edyty Krężołek z cyklu „Historia dla każdego”

Traktaty pokojowe zawarte po zakończeniu I wojny światowej nie zdołały zapewnić Europie trwałego pokoju. Do państw, które czuły się szczególnie upośledzone przez „system wersalski”, należeli obydwaj najpotężniejsi sąsiedzi Polski: Rzesza Niemiecka i Rosja Sowiecka. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne rządy tych dwóch krajów starały się na wszelkie sposoby doprowadzić do rewizji… czytaj więcej

30 sierpnia 2019

Konkursy „Kolejowe ABC”

Chcąc zwiększyć stopień zainteresowania tematyką bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego organizuje w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” trzy nowe konkursy. Dwa z nich to konkursy w ramach gry edukacyjnej na urządzenia mobilne „Kolejowe ABC”. Są one skierowane do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych z całej Polski. Wygra… czytaj więcej

30 sierpnia 2019

Prezentacja wystawy „Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej”

Na kieleckim „Przystanku Historia”, prezentowana będzie wystawa przedstawiająca tragiczny los dzieci polskich w czasie II wojny światowej. Ekspozycja pokazuje tragedię jednostki, narodu, dziecka – efekt celowej polityki okupanta, który zmierzał do eksterminacji narodów „niższych” od rasy germańskiej. Spełniające nazistowskie kryteria rasowe polskie dzieci przeznaczano do zniemczenia. W zależności od wieku… czytaj więcej

29 sierpnia 2019

Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

28 sierpnia 2019 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy zawodowe będą przeprowadzane dla uczniów, absolwentów szkół, osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz… czytaj więcej

29 sierpnia 2019

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał dziś nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych określa przede wszystkim warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych, innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, ponadpodstawowych,… czytaj więcej

29 sierpnia 2019

List Ministra Edukacji Narodowej do nauczycieli

28 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do nauczycieli i dyrektorów szkół. Poinformował w nim o działaniach ministerstwa, które są efektem porozumienia podpisanego 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową i KSOiW NSZZ „Solidarność”, a także o planowanych pracach dotyczących m.in. ograniczenia szkolnej dokumentacji. – Wielokrotnie podkreślałem,… czytaj więcej

27 sierpnia 2019

Konkurs „Fizyczne Ścieżki”

Konkurs „Fizyczne Ścieżki” organizowany jest od 2005 przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN. Uczestniczą w nim zespoły uczniowskie z siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. W odróżnieniu od konkursów przedmiotowych i olimpiad „Fizyczne Ścieżki” to konkurs prac zaproponowanych przez uczniów. Uczestnicy konkursu sami… czytaj więcej

27 sierpnia 2019

Program edukacyjny „Detektory dla szkół”

Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ zaprasza szkoły ponadpodstawowe z całej Polski do przygotowywania projektów edukacyjnych z zakresu fizyki promieniowania jonizującego. Dział Edukacji i Szkoleń ze swojej strony oferuje nieodpłatnie wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera-Müllera i liczników promieniowania kosmicznego CosmicWatch, szkolenie z zakresu użycia wyżej wymienionych liczników oraz pomoc merytoryczną. Od szkoły… czytaj więcej

27 sierpnia 2019

XX Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” istnieje od 2000 roku. To największe tego typu rozgrywki dla dzieci w Europie, w których dotychczas udział wzięło blisko 2 miliony dziewcząt i chłopców z całego kraju. Każda edycja Turnieju rozpoczyna się jesienią od meczów na etapie gminnym i powiatowym. Wiosną rozgrywane są finały wojewódzkie, których zwycięzcy dostają… czytaj więcej

27 sierpnia 2019

Ogólnopolski konkurs „Nauczyciel z POWER-em”

Ogólnopolski konkurs „Nauczyciel z POWER-em” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Adresatami konkursu są nauczyciele biorący udział w wyjazdach zagranicznych w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2018, zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w sektorach edukacja szkolna oraz kształcenie i… czytaj więcej

27 sierpnia 2019

Bezpłatne projekty edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych Fundacji Uniwersytet Dzieci

27 sierpnia 2019 ruszają zapisy do bezpłatnych projektów edukacyjnych, stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekty są zgodne z podstawą programową i zostały objęte patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach realizacji projektu edukacyjnego nauczyciel otrzymuje dostęp do bezpłatnych, gotowych scenariuszy lekcji, materiałów, filmów i instrukcji. Dzięki nim będzie mógł przeprowadzić… czytaj więcej

27 sierpnia 2019

Konkurs „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie pn. „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”. Konkurs ma na celu uczenie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do… czytaj więcej