5 września 2019

Wprowadzone 5 września 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO:

 • Zmiana nazwy typu podmiotu z „Centrum Kształcenia Ustawicznego – bez szkół” na „Placówka Kształcenia Ustawicznego – bez szkół”,
 • Zmiana nazwy typu podmiotu z „Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami” na „Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołami”
 • Dodanie zawodów:
  • Technik rachunkowości w Technikum w oddziałach na podbudowie szkoły podstawowej,
  • Kelner w Technikum w oddziałach na podbudowie gimnazjum,
  • Technik transportu drogowego w Technikum w oddziałach na podbudowie szkoły podstawowej,
  • Technik farmaceutyczny w Szkole policealnej.