3 września, 2019

3 września 2019

Wprowadzone 3 września 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Zmiana szczególnej formy prawnej ze szkół ponadgimnazjalnych na ponadpodstawowe, W szkołach artystycznych, które miały status publiczno-prawny „niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej” w bazie danych SIO status został zmieniony na „Niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej”, W szkołach artystycznych, które miały status publiczno-prawny „niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej”… czytaj więcej