2019

20 sierpnia 2019

Sportowe Świętokrzyskie – Europejski Tydzień Sportu 2019

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół/​​placówek Nauczyciele i uczniowie Przedstawiciele organów prowadzących szkoły/​​placówki z terenu województwa świętokrzyskiego Europejski Tydzień Sportu (ETS) to inicjatywa Komisji Europejskiej promująca sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień sportowy może zarówno zapoczątkować nowe działania lub opierać się na już istniejących i wielokrotnie praktykowanych.… czytaj więcej

20 sierpnia 2019

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres wrzesień – grudzień 2019 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2019 roku. Załączniki Tabela – załącznik nr 1 Data: 2019-​​08-​​20, rozmiar: 25 KB… czytaj więcej

16 sierpnia 2019

Zaproszenie do udziału w Świętokrzyskim Okrągłym Stole Edukacyjnym

Szanowni Państwo Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty zgodnie inicjatywą Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zapraszają do udziału w regionalnej debacie. Tematem wiodącym świętokrzyskiej debaty będą cztery obszary: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. Debata odbędzie się w dniu 5 września 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im.… czytaj więcej

9 sierpnia 2019

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” planuje organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Konkurs będzie… czytaj więcej

9 sierpnia 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część piąta

Załączniki Zarządzenie nr 279 2019 Data: 2019-​​07-​​31, rozmiar: 71 KB Zarządzenie nr 280 2019 Data: 2019-​​07-​​31, rozmiar: 112 KB Zarządzenie nr 281 2019 Data: 2019-​​07-​​31, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 282 2019 Data: 2019-​​07-​​31, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 283 2019 Data: 2019-​​07-​​31, rozmiar: 45 KB Zarządzenie nr 284 2019… czytaj więcej

9 sierpnia 2019

Dzień Krajobrazu 2019

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) zachęca do organizowania we własnym zakresie terytorialnym i tematycznym spacerów krajobrazowych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu (20 października) ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną funkcję pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym,… czytaj więcej

9 sierpnia 2019

Dobre praktyki w 2019 – przedszkola

Załączniki Dobra Praktyka – Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach Data: 2019-​​01-​​14, rozmiar: 2 MB Dobra Praktyka – Publiczne Przedszkole w Tarłowie Data: 2019-​​01-​​14, rozmiar: 5 MB Dobra Praktyka – Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu Data: 2019-​​01-​​25, rozmiar: 598 KB Dobra Praktyka – Przedszkole Samorządowe nr 22 w… czytaj więcej

9 sierpnia 2019

Akcja „Przerwany marsz…”

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. „Przerwany marsz…”, który ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym… czytaj więcej

6 sierpnia 2019

Konferencja „Nowoczesne formy przekazu wiedzy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Konsorcjum Naukowo-​​Edukacyjne College Medyczny zaprasza do udziału w konferencji pod tytułem „Nowoczesne formy przekazu wiedzy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, która odbędzie się w sobotę 28 września 2019 o godzinie 10.00 w Centrum Kongresowe Targi Kielce, ul. Zakładowa 1. Konferencja dedykowana jest głównie nauczycielom, pedagogom oraz pracownikom wszystkich placówek oświatowych. Udział… czytaj więcej

6 sierpnia 2019

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego „Świętokrzyskie dla Europy”

W ramach uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zespół wojewody Agaty Wojtyszek przygotował  projekt „Świętokrzyskie dla Europy”. Jego celem jest kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, wzrost zainteresowania historią oraz prezentacja miejsc, postaci i wydarzeń z przeszłości kraju i regionu. Polska jest członkiem UE od 15 lat, będzie więc można… czytaj więcej

6 sierpnia 2019

Dobre praktyki w 2019 – szkoły podstawowe

Załączniki Dobra Praktyka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rogowie Data: 2019-​​01-​​09, rozmiar: 1 MB Dobra Praktyka – Szkoła Podstawowa w Wolicy Data: 2019-​​01-​​25, rozmiar: 3 MB Dobra Praktyka – Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym Data: 2019-​​02-​​04, rozmiar: 9 MB Dobra Praktyka – Szkoła Podstawowa w Łysakowie… czytaj więcej

6 sierpnia 2019

WAŻNE! WYDŁUŻONO TERMIN LOGOWANIA! – Konferencje regionalne ORE. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje w poszczególnych województwach dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych cykl konferencji poświęconych wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych. Konferencje zostały zaplanowane dla ok. 100 osób w każdym województwie (dyrektorów szkół oraz nauczycieli: języka polskiego, matematyki, historii, biologii i chemii). Program konferencji rozpoczynających się o godz.… czytaj więcej

6 sierpnia 2019

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2019/​2020

Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny, 2019/​​2020, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i… czytaj więcej

6 sierpnia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 6 sierpnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO – potwierdzenie tożsamości przez ePUAP Uczniowie: Grupowe usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki Dane zbiorcze: Wydatki – zniesienie wymagania na ujemne wykonanie przy „zerowym” planie

5 sierpnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania za lipiec 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/​​placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-​​komunikacyjnych w procesie nauczania. (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne) 528 16 3 %

31 lipca 2019

V edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej, podnoszą kwalifikację pracowników, poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi. Nagrodami w konkursie są: Dyplom i statuetka „Pracodawcy Jutra” Możliwość posługiwania się logotypem „Pracodawca Jutra” Promocja laureatów i przedstawionych praktyk w ramach działań komunikacyjnych Termin zgłoszeń:… czytaj więcej

31 lipca 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część czwarta

Załączniki Zarządzenie nr 187 2019 Data: 2019-​​07-​​15, rozmiar: 53 KB Zarządzenie nr 188 2019 Data: 2019-​​07-​​15, rozmiar: 52 KB Zarządzenie nr 189 2019 Data: 2019-​​07-​​15, rozmiar: 58 KB Zarządzenie nr 193 2019 Data: 2019-​​07-​​15, rozmiar: 52 KB Zarządzenie nr 194 2019 Data: 2019-​​07-​​15, rozmiar: 51 KB Zarządzenie nr 195 2019… czytaj więcej

31 lipca 2019

MEN informuje: Dodatkowe pieniądze w subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli od września br. wzrosną o prawie 10 proc. Wdrożenie tej podwyżki wymaga zmian aktów wykonawczych. Z tego powodu wczoraj Minister Edukacji Narodowej skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie… czytaj więcej