Październik 2019

31 października 2019

Komunikat w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie propozycji podziału wysokości środków Funduszu Pracy na poszczególne województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020. Powyższe dofinansowanie odbywa się w […]

31 października 2019

Ogólnopolski konkurs „Równiacha – Lajk na TAK!”

W ramach Międzynarodowej konferencji „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń” został zorganizowany ogólnopolski konkurs „Równiacha – Lajk na TAK!”. Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Starosta Cieszyński i Burmistrz Miasta Cieszyna, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie, Fundacja PARADYGMAT z siedzibą w Częstochowie Celem konkursu jest: budowanie […]

31 października 2019

Bezpłatna konferencja „Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka związane z pracą nauczycieli”

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej zapraszają nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, pracowników administracyjnych, pracowników kuratoriów, związkowców, pracowników służb medycyny pracy do udziału w konferencji „Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka związane z pracą nauczycieli”. Termin konferencji: 13 listopada 2019 r., w godz. […]

31 października 2019

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

UNICEF zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych. […]

31 października 2019

Warsztaty „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” w Muzeum Polaków Ratujących Żydów

Warsztaty „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” dedykowane są wszystkim pedagogom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat II wojny światowej. Podczas warsztatów uczestnicy poznają różnorodne uwarunkowania funkcjonowania mniejszości żydowskiej w Polsce do wybuchu II wojny światowej. Następnie omówione zostaną realia niemieckiej okupacji i zbrodnia Holokaustu. Jako ostatnie zagadnienie poruszona zostanie problematyka polskiej pomocy […]

30 października 2019

Konferencja „Śpiewajmy i grajmy w szkole – edukacja przez sztukę”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Śpiewajmy i grajmy w szkole – edukacja przez sztukę” organizowanej w ramach programu pilotażowego „Grajmy w szkole” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Narodowym Forum Muzyki, Polską Radą Muzyczną oraz Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym. Załączniki Program Konferencji Data: 2019-10-30, rozmiar: 191 KB

30 października 2019

Narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

Szanowni Państwo, w Kuratorium Oświaty w Warszawie od listopada 2018 r. do października 2019 r. realizowano projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 – projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Głównym celem projektu było doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie sprawowanego […]

29 października 2019

Turniej gry planszowej „Czas na start-up!”

Turniej gry planszowej „Czas na start-up!” to wydarzenie w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, w której bierze udział prawie 300 szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski wschodniej. Turniej zostanie zorganizowany na dwóch poziomach: wojewódzkim (w każdym z pięciu regionów objętych projektem) oraz finałowym w Warszawie.  Podczas gry uczniowie będą walczyć o […]

29 października 2019

Konkurs „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXIX edycja

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, wzorem lat ubiegłych pragnie zaprosić młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”. W 2020 roku będzie to już XXIX edycja. Celem przedsięwzięcia jest wzbudzenie w uczniach zamiłowania i szacunku do środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na jego różnorodność, […]

29 października 2019

Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym 2019/2020

Organizatorzy Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym 2019/2020 serdecznie zapraszają zainteresowaną młodzież do wzięcia udziału w tych zawodach. Przewidziano atrakcyjne nagrody – laureaci i finaliści tegoż przedsięwzięcia będą zwolnieni z procedury kwalifikacyjnej podczas przyjmowania kandydatów na studia realizowane m.in. przez Uniwersytet w Białymstoku, jak i inne Uniwersytety, w ramach stosownych uchwał rekrutacyjnych właściwych Senatów uczelni. Celem […]

29 października 2019

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przeprowadza rekrutację do trzeciej kadencji Dziecięcej Rady Programowej. Tegoroczny nabór potrwa do 30 listopada. Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat. Na drodze rekrutacji wyłonione zostanie 12 osób. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania […]

29 października 2019

Konkurs „Moje hobby na rynku pracy”

Od 22 października można zgłaszać prace graficzne na konkurs „Moje hobby na rynku pracy” organizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych! Konkurs „Moje hobby na rynku pracy” organizowany jest na terenie czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Jego głównym celem jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie oraz możliwości, […]

29 października 2019

Projekt „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zachęca do udziału w VII edycji projektu edukacyjno-wychowawczego dotyczącego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego na podstawie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski […]

29 października 2019

Kongres Edukacji Przyszłości – Sportowe Świętokrzyskie – podsumowanie

Drugi dzień Kongresu Edukacji Przyszłości – Sportowe Świętokrzyskie był poświęcony działaniom sportowym w szkołach i placówkach oświatowych w województwie świętokrzyskim, współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi działania sportowe i prozdrowotne w województwie. Podsumowano również Europejski Tydzień Sportu, który odbywał się w dniach 23 – 30 września 2019 r. Kongres został oficjalnie otwarty przez Panią Bożenę […]

29 października 2019

Zaproszenie na konferencję dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

Szanowni Państwo, Panie, Panowie Dyrektorzy tzw. „małych szkół” W ramach wspomagania dyrektorów tzw. małych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego serdecznie zapraszam na konferencję, która odbędzie się 13 listopada 2019 r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Śniadce, Śniadka Druga 19 a, 26-010 Bodzentyn. Do udziału w konferencji zachęcam dyrektorów „małych szkół” prowadzonych przez osoby […]

28 października 2019

SIO. Wprowadzone 28 października 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze: Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami – nowe pozycje dostępne od III kwartału 2019 r. Oddziały: Umożliwienie rejestracji oddziałów łączonych w szkole podstawowej dla dorosłych RSPO: Zablokowanie możliwości modyfikacji informacji o posiadaniu obwodu na „nie”, jeśli w tej szkole zostały wprowadzone dane dziedzinowe ucznia o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej Szkoła policealna – […]

28 października 2019

„Szkoła Pamięta” – MEN dziękuje za udział w akcji

Prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys. szkół przyłączyło się do akcji MEN „Szkoła pamięta” zaplanowanej na 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele odwiedzali miejsca […]

25 października 2019

Kongres Edukacji Przyszłości – Zawody Przyszłości

22 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce w ramach Kongresu Edukacji Przyszłości organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Targi Kielce odbyło się spotkanie poświęcone kształceniu branżowemu „Zawody Przyszłości”.

25 października 2019

Konkurs Capture The Flag „153+1”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, Uczniowie Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie Capture The Flag „153+1” organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, w szczególności uczniów techników oraz szkół branżowych o profilu informatycznym. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania tematyką cyberbezpieczeństwa w atrakcyjny i przystępny dla […]