2 września, 2019

2 września 2019

Organizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie świętokrzyskim

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego, centrów kształcenia zawodowego w woj. świętokrzyskim   W związku z art. 51 ust. 15a w powiązaniu z art. 117 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 21 maja 2019 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz.1148) Świętokrzyski Kurator… czytaj więcej

2 września 2019

Zaproszenie na XII edycję przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego W Polsce wszystkie dzieci od siódmego roku życia mają ustawowy obowiązek uczęszczania do szkoły. Zgodnie z przepisami, dziecko nie może samodzielnie pójść do szkoły, jeśli nie ukończyło siedmiu lat. Po ukończeniu 7 lat dziecko może być już samodzielnym uczestnikiem ruchu. Powinno oczywiście znać… czytaj więcej

2 września 2019

Akty prawne regulujące działanie Systemu Informacji Oświatowej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14… czytaj więcej