6 września, 2019

6 września 2019

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2019

Panie, Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele w województwie świętokrzyskim W dniu  11 października 2019 roku, o godzinie 10.00 w sali koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, Kielce, odbędzie się wojewódzka uroczystość z okazji… czytaj więcej

6 września 2019

SIO. Numery REGON w CKZ

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245): 1. Centrum kształcenia zawodowego (CKZ) tworzy się od dnia 1 września 2019 r. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka kształcenia… czytaj więcej

6 września 2019

SIO. Data przeniesienia umowy

W przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szkoły za datę początku obowiązywania umowy należy wpisać datę rozpoczęcia pracy w szkole, z której nauczyciel został przeniesiony. Jeżeli nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania został przeniesiony do obecnej szkoły/placówki, podczas rejestracji umowy nauczyciela należy wprowadzić datę przeniesienia. Data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia umowy… czytaj więcej

6 września 2019

SIO. Czy i gdzie w wynagrodzeniu nauczyciela należy wpisać średnią urlopową, np. z zastępstw, nadgodzin?

Za rok 2018 należy nie wykazywać tego składnika, ponieważ nie jest on wpisany w rozporządzeniu ani w aplikacji SIO. Od września 2019 jest udostępniony dodatkowy składnik wynagrodzenia, tzw. średnia urlopowa „wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego”.

6 września 2019

Projekt edukacyjny „Zapal Znicz Pamięci”

Wzorem miniony lat, Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Stowarzyszanie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Kielcach zwracają się do szkół oraz instytucji samorządowych, stowarzyszeń, jak również osób prywatnych i pasjonatów historii, z apelem o wzięcie udziału w tegorocznej edycji projektu… czytaj więcej

6 września 2019

Konkurs recytatorski „…gdy nad głowami świszczą kule…”- poezja i proza okresu II wojny światowej

80.rocznica wybuchu II wojny światowej stała się inspiracją do zorganizowania przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach konkursu recytatorskiego o tematyce wojennej. Patronat nad konkursem objął Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Konkurs recytatorski „…gdy nad głowami świszczą kule…”- poezja i proza okresu II wojny światowej adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół… czytaj więcej

6 września 2019

„O świętokrzyskiej oświacie – Okrągły Stół Edukacyjny”

W środę, 4 września 2019 r., w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie Okrągłego Stołu Edukacyjnego. W spotkaniu, podczas którego poruszano kwestie jakości i przyszłości świętokrzyskiej oświaty uczestniczyli: Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej, Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,… czytaj więcej

6 września 2019

Projekt „Lekcja:Enter”

Fundacja Orange informuje o możliwości otrzymania wsparcia finansowego na szkolenia nauczycieli z technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu „Lekcja:Enter”. O wsparcie w postaci grantu do 450 tys. złotych (nie jest wymagany wkład własny) mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) oraz jednostki samorządu terytorialnego w partnerstwie z PDN,… czytaj więcej