7 listopada 2019

SIO. List MEN w sprawie uzupełniania danych dziedzinowych i identyfikacyjnych ucznia

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Wychowania Przedszkolnego,

uprzejmie przypominamy o obowiązku uzupełniania w SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych ucznia w zakresie:

  • kraju pochodzenia (jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim)
  • miejsca zamieszkania ucznia

Link do instrukcji: https://pomocsio.men.gov.pl/uczniowie/

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

Uprzejmie prosimy o terminowe przekazywanie danych, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia polityki oświatowej państwa.

Z poważaniem,
Marcin Nowak
Zastępca Dyrektora
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym