23 października 2019

SIO. Zgłoszenie w SIO uczniów do egzaminu ośmioklasisty. Termin minął 10 października 2019

MEN przypomina, że do 10 października należało wprowadzić w SIO dane uczniów i zgłosić ich do egzaminu ósmoklasisty. Jest to konieczne działanie poprzedzające przekazanie danych do OKE w nowym systemie informatycznym.

Dyrektorzy szkół, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszeni są o pilne wprowadzenie danych w SIO.

Odnośnik do instrukcji w SIO: https://pomocsio.men.gov.pl/grupowe-zgloszenie-do-egzaminu/