9 września 2019

Wprowadzone 9 września 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO:

  • Poprawienie błędu związanego z organami założycielskimi,
  • Dodanie zawodów:
    • Technik rachunkowości w Technikum w oddziałach na podbudowie gimnazjum,
    • Technik transportu drogowego w Technikum w oddziałach na podbudowie gimnazjum.

Nauczyciel:

  • Udostępnienie kalendarza (rok 2019) podczas uzupełniania informacji o rozpoczęciu stażu w planowaniu awansu zawodowego.