1 marca 2023

XXVII Ogólnopolski i XLI Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2023

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w XLI Wojewódzkim i XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2023” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej oraz promocja młodych talentów.

Szczegółowe informacje: http://sckbest.pl/konkursy/przeglad-lipa/