30 czerwca, 2020

30 czerwca 2020

SIO. Data wypisania, równa dacie końca roku szkolnego może być wprowadzona nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą końca roku szkolnego.

System Informacji Oświatowej

W związku z powtarzającymi się pytaniami uprzejmie informuję, że operacji wpisania daty zakończenia uczęszczania do oddziału w związku: z otrzymaniem promocji do następnej klasy – obowiązkowo musi być wpisana data: 31 sierpnia, z ukończeniem szkoły – obowiązkowo musi być wpisana data: 31 sierpnia, można dokonać nie wcześniej niż na 2 miesiące przed… czytaj więcej

30 czerwca 2020

Wprowadzone 26 czerwca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Organy prowadzące inne niż JST/minister: Umożliwienie użytkownikowi samodzielnej synchronizacji organów prowadzących z danymi w rejestrze REGON Dodanie informacji o szkołach/placówkach prowadzonych przed dany organ prowadzący Uczeń: W danej dziedzinowej „Informacje o dowożeniu”: dodanie możliwości rejestracji informacji w oddziałach IPET w ORW oraz w oddziałach WWR w SOSW zablokowanie możliwości rejestracji… czytaj więcej