30 czerwca 2020

SIO. Data wypisania, równa dacie końca roku szkolnego może być wprowadzona nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą końca roku szkolnego.

System Informacji Oświatowej

W związku z powtarzającymi się pytaniami uprzejmie informuję, że operacji wpisania daty zakończenia uczęszczania do oddziału w związku:

  • z otrzymaniem promocji do następnej klasy – obowiązkowo musi być wpisana data: 31 sierpnia,
  • z ukończeniem szkoły – obowiązkowo musi być wpisana data: 31 sierpnia,

można dokonać nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą końca roku szkolnego, czyli datą 31 sierpnia, a to oznacza, że ww. czynności można dokonać od dnia 1 lipca.

UWAGA! Jeśli uczeń przenosi się do innej szkoły po uzyskaniu świadectwa promocyjnego w starej szkole, to w starej szkole musi być zaznaczona opcja „otrzymał promocję” i wybrana data 31 sierpnia. W nowej szkole w takiej sytuacji uczeń będzie rozpoczynał naukę z datą 1 września.