10 czerwca, 2020

10 czerwca 2020

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z okazji „100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce”

Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat historii oraz tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac na temat „Bitwa Warszawska 1920 r. Człowiek, zdarzenie, miejsce” w kategoriach: plastyczna, graficzno-literacka, dydaktyczna. Prace konkursowe należy składać do 15 lipca 2020 r. Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszenia Konkursowego należy przesyłać lub […]

10 czerwca 2020

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego, dopuszcza się składanie wniosków wraz z dokumentacją o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego za pośrednictwem poczty (kuriera) z dopiskiem na kopercie „Awans zawodowy” lub osobistego dostarczenia do wyznaczonego stanowiska odbioru w urzędzie lub oddziale w ustalone dni tj. wtorki i czwartki w […]

10 czerwca 2020

Status prawny Kuratorium Oświaty w Kielcach

Niżej wymienione akty tworzą podstawy prawne działania Kuratorium Oświaty w Kielcach: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.); Ustawa z […]

10 czerwca 2020

GIS: zalecenia dotyczące kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dotyczące korzystania z kąpielisk i miejsc okazyjnie wykorzystywanych do kąpieli w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Załączniki Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Data: 2020-06-10, rozmiar: 81 KB

10 czerwca 2020

SIO. Rejestracja nieobecności z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki – wyjaśnienia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rejestracji nieobecności nauczyciela w związku z opieką nad zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat wyjaśniam, że nauczycielowi rejestrujemy nieobecność wybierając przyczynę: „zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki”, zawsze wtedy, gdy spełnione zostają warunki przyznania nauczycielowi prawa do zasiłku opiekuńczego na podstawie art. 32 ust. 1 […]