4 czerwca, 2020

4 czerwca 2020

II Konkurs Dziecięcych Talentów

Inicjatywa jest skierowana do dzieci do 13. roku życia, które lubią śpiewać i recytować. Swój talent mogą one zaprezentować szerszej publiczności w jednej z trzech kategorii: piosenka polska, wiersz, dziecięca piosenka zagraniczna. Podsumowaniem konkursu będzie uroczysty koncert laureatów i nagranie płyty „Głosem Dziecka”. Organizatorem II Konkursu Dziecięcych Talentów jest Polskie… czytaj więcej

4 czerwca 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu maju 2020 r.

  Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne) 509 1 0,2% 2. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (LICEUM… czytaj więcej