30 czerwca 2020

Wprowadzone 26 czerwca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Organy prowadzące inne niż JST/minister:

  • Umożliwienie użytkownikowi samodzielnej synchronizacji organów prowadzących z danymi w rejestrze REGON
  • Dodanie informacji o szkołach/placówkach prowadzonych przed dany organ prowadzący

Uczeń:

  • W danej dziedzinowej „Informacje o dowożeniu”:
    • dodanie możliwości rejestracji informacji w oddziałach IPET w ORW oraz w oddziałach WWR w SOSW
    • zablokowanie możliwości rejestracji informacji w szkołach przyszpitalnych lub w oddziałach przyszpitalnych oraz w szkołach ministra sprawiedliwości
    • zablokowanie możliwości dodania informacji o dowożeniu dla ucznia, który ma wykazane indywidualne nauczania lub nauczanie domowe