Marzec 2018

30 marca 2018

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej… czytaj więcej

28 marca 2018

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Załączniki Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.” Data: 2018-03-28, rozmiar: 95 KB

27 marca 2018

!!!!! DYREKTORZY PLACÓWEK!!!!! UPŁYWAJĄCY TERMIN WYPEŁNIENIA ARKUSZY – Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, Zwracam się ponownie do Państwa z prośba o odpowiedzialne podejście do przekazania informacji zwrotnej dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Państwa placówkach (kontrola planowa MEN dotycząca monitorowania). Przypominam, że dyrektorzy szkół/placówek wypełniają odpowiednio następujące arkusze: ARKUSZ 85 – wszystkie szkoły/placówki (bez szkół/placówek specjalnych,… czytaj więcej

27 marca 2018

VII wojewódzki konkurs „Katyń – Pamiętajmy”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie zaprasza uczniów w wieku 12-16 lat z województwa świętokrzyskiego do udziału w VII edycji konkursu  „Katyń – Pamiętajmy” pod hasłem „Tej nocy zgładzono Wolność W katyńskim lesie…” Tematyka prac nawiązywać musi do hasła konkursu. Przesłaniem prac ma być ukazanie patriotyzmu               i poświęcenia… czytaj więcej

27 marca 2018

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia – podpisane rozporządzenie

Wczoraj, 26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br. Zgodnie z przepisami  ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po… czytaj więcej

27 marca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 27 marca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały dodatkowe: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych IPET Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Kwalifikacyjnych kursów zawodowych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Grup języka mniejszości narodowej Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Oddział przygotowawczy Uczniowie: Indywidualne i grupowe przypisanie do oddziału podstawowego w oddziałach szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego Przypisanie do oddziałów… czytaj więcej

26 marca 2018

Wyniki Konkursu Filmowego „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 21 marca 2018 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się Gala finałowa Konkursu Filmowego „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Świętokrzyskiego we współpracy: ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A., Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Targami Kielce oraz TVP3 Kielce.… czytaj więcej

23 marca 2018

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

Celem konkursu jest: zainteresowanie uczniów niezwykłym pięknem świata kryształów; popularyzacja wśród środowisk szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów i krystalografii oraz pokazanie wkładu tych dziedzin w rozwój nauki i techniki; uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców ważnej roli, jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji, naukach o żywności, ekologii,… czytaj więcej

23 marca 2018

„Chłopcy z Placu Broni” z Teatru Pinokio w Łodzi w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Telewizja Polska S.A. serdecznie zaprasza do obejrzenia spektaklu „Chłopcy z Placu Broni” z Teatru Pinokio w Łodzi. Oprócz zgromadzonej w teatrze widowni, to wyjątkowe przedstawienie w wykonaniu łódzkich aktorów, zobaczą  na żywo uczniowie w wielu szkołach w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki realizowanemu przez Telewizję Polską projektowi „Internetowy Teatr… czytaj więcej

23 marca 2018

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2017/2018

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017, serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,… czytaj więcej

23 marca 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie „Tworzenie programów nauczania”

W ramach projektu „Tworzenie programów nauczania” Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w zamówieniu publicznym na opracowanie autorskich koncepcji programów nauczania w zakresie następujących przedmiotów: wychowanie przedszkolne edukacja wczesnoszkolna szkoła podstawowa liceum/technikum zakres podstawowy liceum/technikum zakres rozszerzony. szkoła branżowa I stopnia szkoła branżowa II stopnia Dodatkowe informacje: Pismo ORE Strona… czytaj więcej

23 marca 2018

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli – projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji

Sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym, zakresu wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – to najważniejsze regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia MEN skierowanego do konsultacji publicznych. We wtorek 20 marca MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt… czytaj więcej