27 marca, 2018

27 marca 2018

!!!!! DYREKTORZY PLACÓWEK!!!!! UPŁYWAJĄCY TERMIN WYPEŁNIENIA ARKUSZY – Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, Zwracam się ponownie do Państwa z prośba o odpowiedzialne podejście do przekazania informacji zwrotnej dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Państwa placówkach (kontrola planowa MEN dotycząca monitorowania). Przypominam, że dyrektorzy szkół/placówek wypełniają odpowiednio następujące arkusze: ARKUSZ 85 – wszystkie szkoły/placówki (bez szkół/placówek specjalnych,… czytaj więcej

27 marca 2018

VII wojewódzki konkurs „Katyń – Pamiętajmy”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie zaprasza uczniów w wieku 12-16 lat z województwa świętokrzyskiego do udziału w VII edycji konkursu  „Katyń – Pamiętajmy” pod hasłem „Tej nocy zgładzono Wolność W katyńskim lesie…” Tematyka prac nawiązywać musi do hasła konkursu. Przesłaniem prac ma być ukazanie patriotyzmu               i poświęcenia… czytaj więcej

27 marca 2018

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia – podpisane rozporządzenie

Wczoraj, 26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br. Zgodnie z przepisami  ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po… czytaj więcej

27 marca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 27 marca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały dodatkowe: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych IPET Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Kwalifikacyjnych kursów zawodowych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Grup języka mniejszości narodowej Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Oddział przygotowawczy Uczniowie: Indywidualne i grupowe przypisanie do oddziału podstawowego w oddziałach szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego Przypisanie do oddziałów… czytaj więcej