19 lutego 2018

Nabór na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, w ramach którego zostanie przygotowana kadra trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił funkcję trenera-koordynatora.

Rekrutację trenerów z powiatów województwa świętokrzyskiego prowadzi Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu na dziennik podawczy sekretariatu pok. 230 Kuratorium Oświaty w Kielcach).

Osoba koordynująca z ramienia Kuratorium Oświaty: st. wiz. Renata Zaborek, tel. (41) 342-16-44, e-mail: renata.zaborek@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Deklaracja współpracy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 83 KB
Formularz zgloszeniowy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 63 KB
Ogloszenie o naborze
Data: 2018-02-13, rozmiar: 77 KB
Oswiadczenie uczestnika
Data: 2018-02-13, rozmiar: 101 KB
Wymagania wobec kandydata
Data: 2018-02-13, rozmiar: 59 KB