7 marca, 2018

7 marca 2018

XIX Ogólnopolski konkurs „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…” pod hasłem „Tajemnice karbońskich lasów”

Konkurs geologiczno‑środowiskowy, organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy, „Nasza Ziemia — środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…” w 2018 r. odbywa się pod hasłem „Tajemnice karbońskich lasów”. Konkurs ten obejmuje obszarem całą Polskę. Prace prosimy przesyłać na adres Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego… czytaj więcej

7 marca 2018

Wystawa „Marzec 1968” w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”

Wystawę przybliżającą genezę Marca 1968 można oglądać w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach do 30 kwietnia 2018 r. Ekspozycja podzielona została na cztery części przedstawiające świat w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, Polskę w okresie rządów Władysława Gomułki, środowisko młodzieży działającej na Uniwersytecie Warszawskim oraz dzieje Żydów w Polsce… czytaj więcej

7 marca 2018

Rekrutacja do 4. edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja

Lider – lubię to! Pod takim hasłem Fundacja Świętego Mikołaja rozpoczęła rekrutację do 4. już edycji Akademii Liderów. Do programu mogą zgłaszać się uczniowie między 16 a 20 rokiem życia, którzy mają pomysł na autorski lokalny projekt społeczny lub historyczny i chcieliby nauczyć się jak go zrealizować. Każdy z uczestników… czytaj więcej

7 marca 2018

Projekt „CEMS Chance”

Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej organizuje kolejną edycję projektu „CEMS Chance”. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas III gimnazjów oraz I szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z małych miejscowości, domów dziecka, rodzin zastępczych. Uczestnicy programu podczas 4 dni spędzonych w Warszawie będą uczyć się odkrywać własne talenty i uzdolnienia, uczestniczyć w… czytaj więcej

7 marca 2018

Nowe SIO. Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w związku z weryfikacją przyznanych świadczeń rodzinnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777 z późn. zm.) z bazy danych nowego… czytaj więcej

7 marca 2018

XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Skrzydlaci Przyjaciele”

Przedszkole Samorządowe nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do wzięcia udziału w XVI edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Skrzydlaci Przyjaciele”. Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem: Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Galerii Sleńdzińskich. Szczegółowe informacje: http://​www​.ps64​.pl/​i​m​a​g​e​s​/​s​t​o​r​i​e​s​/​d​o​k​u​m​e​n​t​y​/​r​e​g​u​l​a​m​i​n​_​s​k​r​z​y​d​l​a​c​i​_​p​r​z​y​j​a​c​i​e​l​e​_​2​0​1​8​.​pdf

7 marca 2018

Letnie stypendia dla nauczycieli języka francuskiego na Uniwersytecie w Louvain-​la-​Neuve w Belgii (edycja 2018)

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza czynnych zawodowo nauczycieli języka francuskiego na międzynarodowe szkolenie doskonalące w okresie wakacyjnym na Uniwersytecie w Louvain-​​la-​​Neuve w Belgii, którego organizatorem jest Przedstawicielstwo Walonia-​​Bruksela Ambasada Belgii w Warszawie. Celem szkolenia jest doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz dydaktyki nauczania FLE. Nabór prowadzony jest przez Wydział Rozwoju Kompetencji… czytaj więcej

7 marca 2018

Konkurs na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2018”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłasza 1 marca 2018 r. trzecią edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Zapraszamy… czytaj więcej

7 marca 2018

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Zachęcamy do aktywnego udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca br. Zależy nam na tym, aby 21 marca uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach,… czytaj więcej

7 marca 2018

„Stanisław Moniuszko – Polski Patriota” – III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dzieci i młodzież (w wieku od 4 do 18 lat) do udziału w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Stanisław Moniuszko – Polski Patriota”. Termin nadsyłania zgłoszeń – do końca grudnia 2018 r. Konkurs jest organizowany z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora, która przypada… czytaj więcej