9 marca 2018

Nowe SIO. Problem z przypisywaniem absolwentów szkoły podstawowej do oddziałów gimnazjalnych w tej samej szkole podstawowej

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że poprawka umożliwiająca przypisanie do oddziałów uczniów oddziałów gimnazjalnych, które zostały włączone do szkół podstawowych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w tej szkole podstawowej, zostanie udostępniona w terminie późniejszym. Informacja o udostępnieniu tej funkcji będzie dostępna na stronie: https://​cie​.men​.gov​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​m​o​d​e​r​n​i​z​a​c​j​a​-​s​i​o​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​ci/