10 czerwca 2020

Wprowadzone 10 czerwca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO:

  • Umożliwienie zarejestrowania Branżowej Szkoły II stopnia

 Uczeń:

  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie informacji o okresie dowożenia ucznia

Oddziały:

  • Z listy oddziałów – grupowa rejestracja okresu dowożenia ucznia