16 lipca, 2019

16 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 17 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Adres zamieszkania – dodanie państw: Szwajcaria, Belgia, Grecja, Włochy Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wydatkach Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o dożywianiu RSPO: W jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość dodania informacji o etapach edukacyjnych i nauczanych w szkole zawodach za poprzednie lata szkolne.