Lipiec 2019

31 lipca 2019

V edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej, podnoszą kwalifikację pracowników, poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi. Nagrodami w konkursie są: Dyplom i statuetka „Pracodawcy Jutra” Możliwość posługiwania się logotypem „Pracodawca Jutra” Promocja laureatów i przedstawionych praktyk w ramach działań komunikacyjnych Termin zgłoszeń:… czytaj więcej

31 lipca 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część czwarta

Załączniki Zarządzenie nr 187 2019 Data: 2019-07-15, rozmiar: 53 KB Zarządzenie nr 188 2019 Data: 2019-07-15, rozmiar: 52 KB Zarządzenie nr 189 2019 Data: 2019-07-15, rozmiar: 58 KB Zarządzenie nr 193 2019 Data: 2019-07-15, rozmiar: 52 KB Zarządzenie nr 194 2019 Data: 2019-07-15, rozmiar: 51 KB Zarządzenie nr 195 2019… czytaj więcej

31 lipca 2019

MEN informuje: Dodatkowe pieniądze w subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli od września br. wzrosną o prawie 10 proc. Wdrożenie tej podwyżki wymaga zmian aktów wykonawczych. Z tego powodu wczoraj Minister Edukacji Narodowej skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie… czytaj więcej

29 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 29 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki – gminy i miasta na prawach powiatu Grupowe dodanie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o rozwiązaniu, wygaśnięciu lub planowaniu… czytaj więcej

26 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 23 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Udostępnienie możliwości zakończenia przypisania ucznia do oddziału podstawowego z datą końca roku szkolnego (31 sierpnia 2019) dla statusów przypisania „ukończył szkołę”, „otrzymał promocję”, „nie otrzymał promocji”, „nie podlega klasyfikacji rocznej” Dane zbiorcze: Wiek komputerów – zwiększenie dopuszczalnej liczby komputerów do 999 Wydatki – Rb-28S – dodanie rozdziału 80153

25 lipca 2019

Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2019 r. W imieniu Organizatora, zapraszam… czytaj więcej

25 lipca 2019

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP – informacje o rekrutacji

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15–18 lal do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2019/2020. Zadaniem OHP jest wyrównywanie szans osób znajdujących się w gorszej od rówieśników sytuacji społeczno-ekonomicznej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem.… czytaj więcej

25 lipca 2019

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku – MEN przypomina

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wakacyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na półmetku wakacji przypominamy zarówno o zachowaniu środków bezpieczeństwa, jak również informacjach, z jakimi warto zapoznać się w czasie wakacyjnego wypoczynku.… czytaj więcej

25 lipca 2019

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Na podstawie par. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), publikujemy informację o wolnych miejscach w szkołach… czytaj więcej

24 lipca 2019

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA. Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

24 lipca 2019

PILNY komunikat w sprawie rekrutacji do szkół zawodowych!

W trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia/ orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uprzejmie informuję, że: w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń/orzeczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie… czytaj więcej

24 lipca 2019

MEN informuje: Rekrutacja zasadnicza do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Po rekrutacji zasadniczej do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w całym kraju dostało się 89 proc. uczniów. W ubiegłym roku na tym etapie rekrutacji 86 proc. uczniów wiedziało, w której szkole będzie się uczyć od 1 września. Dane z miast wojewódzkich przedstawił dziś, 23 lipca br. minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji… czytaj więcej

22 lipca 2019

Zaproszenie na uroczystość – Pamięci Sandomierskich Kolumbów

„Pamięci Sandomierskich Kolumbów” – Sandomierz, 27 lipca 2019 r., godz. 15.00 W ramach obchodów 75. rocznicy akcji „Burza” i bitwy pod Pielaszowem, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zapraszają na III spotkanie z cyklu „Pamięci Sandomierskich Kolumbów”, połączone z wręczeniem państwowych odznaczeń. Krzyżem Oficerskim Orderu… czytaj więcej

19 lipca 2019

Ewidencja istniejącej w województwie świętokrzyskim infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

W 2014 roku na mocy Uchwały Nr 76 Rady Ministrów z 29 kwietnia uchwalono obowiązujący do 2020 roku Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ten obliguje wojewodów m.in. do ewidencjonowania istniejącej w województwie infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą… czytaj więcej

19 lipca 2019

Konsultacje społeczne nowo powstających e-materiałów dydaktycznych dla szkół kończących się egzaminem maturalnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przedłuża do 25 lipca br. konsultacje społeczne nowo powstających e-materiałów dydaktycznych dla szkół kończących się egzaminem maturalnym, do przedmiotów humanistycznych (tj. język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie), do przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia) oraz e-materiałów do matematyki i informatyki. E‑materiały dydaktyczne zostały opracowane… czytaj więcej