29 lipca, 2019

29 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 29 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki – gminy i miasta na prawach powiatu Grupowe dodanie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o rozwiązaniu, wygaśnięciu lub planowaniu… czytaj więcej