16 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 17 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie:

  • Adres zamieszkania – dodanie państw: Szwajcaria, Belgia, Grecja, Włochy

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wydatkach
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o dożywianiu

RSPO:

  • W jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość dodania informacji o etapach edukacyjnych i nauczanych w szkole zawodach za poprzednie lata szkolne.