Lipiec 2018

31 lipca 2018

Działania patriotyczne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.  Wyrażam przekonanie, że to hasło zachęci – nie tylko uczniów  i nauczycieli – ale wszystkie środowiska związane z oświatą do radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam świadomość jak wielkim i przełomowym wydarzeniem było wybicie się… czytaj więcej

31 lipca 2018

Seminarium „Aktywna Tablica z eTwinning”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na dwudniowe seminarium szkoleniowo-kontaktowe pt.: „Aktywna tablica z eTwinning”. Wydarzenie odbędzie się 21-22 sierpnia br. w Janowie Podlaskim na Zamku Biskupim (ul. Zamkowa 1). Seminarium jest skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów różnych poziomów edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning oraz rozwinąć… czytaj więcej

30 lipca 2018

Narodowe Czytanie 2018

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie lektury. Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka proponuje do czytania przez… czytaj więcej

30 lipca 2018

Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zdefiniowania pojęcia „dziecko przewlekle chore” w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Publikujemy w załączeniu wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zdefiniowania pojęcia „dziecko przewlekle chore” w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Załączniki Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zdefiniowania pojęcia dziecko przewlekle chore w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Data: 2018-07-30, rozmiar: 130 KB

30 lipca 2018

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – termin rekrutacji przedłużony

W związku z licznymi prośbami ze strony uczniów i rodziców do 20 sierpnia br. przedłużony został nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Kandydatów, którzy już wysłali zgłoszenia i otrzymali od nas informację o brakach formalnych, informujemy, że pozostałe dokumenty należy przesłać do… czytaj więcej

27 lipca 2018

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2018) – część szósta

Załączniki Zarządzenie nr 309 2018 Data: 2018-07-24, rozmiar: 607 KB Zarządzenie nr 310 2018 Data: 2018-07-24, rozmiar: 603 KB Zarządzenie nr 311 2018 Data: 2018-07-24, rozmiar: 588 KB Zarządzenie nr 312 2018 Data: 2018-07-24, rozmiar: 585 KB Zarządzenie nr 313 2018 Data: 2018-07-24, rozmiar: 586 KB Zarządzenie nr 314 2018… czytaj więcej

27 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 27 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na „nazwa dokumentu” oraz z „numer dokumentu tożsamości” na „seria i numer dokumentu” Zmigrowanie miejsc zamieszkania uczniów zamieszkałych w Polsce, które były wprowadzone w lokalnych bazach danych SIO (w tzw. starym „nowym SIO”) Nauczyciele: Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na… czytaj więcej

27 lipca 2018

Wystawa Wołyń 1943 – Wołają z grobów, których nie ma

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce zapraszają do obejrzenia wystawy plenerowej prezentującej Kresy Wschodnie w aspekcie terytorialnym, wielonarodowym i wielokulturowym. Plansze wprowadzają odbiorcę w odpowiedni kontekst historyczny, omawiają sytuację ludności kresowej podczas okupacji, a także założenia narodowościowej polityki ukraińskiej oraz planowane działania OUN i UPA wobec… czytaj więcej

26 lipca 2018

Konkursy w ramach projektu „Ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Młodzi dla środowiska”

Konkursy: „Zatrzymaj rzekę w kadrze” „Energiczna maskotka” „Energia drzemie w komiksie” „Dziecięce porady na dorosłych odpady” są organizowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Młodzi dla środowiska.” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W konkursach może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią i twórczością plastyczną… czytaj więcej

24 lipca 2018

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2018) – część piąta

Załączniki zarządzenie nr 249 2018 Data: 2018-07-16, rozmiar: 602 KB zarządzenie nr 250 2018 Data: 2018-07-16, rozmiar: 601 KB zarządzenie nr 251 2018 Data: 2018-07-16, rozmiar: 613 KB zarządzenie nr 252 2018 Data: 2018-07-16, rozmiar: 608 KB zarządzenie nr 253 2018 Data: 2018-07-16, rozmiar: 613 KB zarządzenie nr 254 2018… czytaj więcej

24 lipca 2018

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają mieć zapewnione zajęcia organizowane z klasą, indywidualnie lub w małej grupie. Kwestie te przypomniała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w liście skierowanym dziś, 23 lipca do dyrektorów poradni… czytaj więcej

24 lipca 2018

Edukacja włączająca – odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania

Kto decyduje jaką formę kształcenia ma mieć uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Uczeń, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ma otrzymać wsparcie w szkole. To gwarantuje mu prawo oświatowe. Rodzice ucznia powinni zgłosić się z orzeczeniem do szkoły. Dyrektor szkoły wraz… czytaj więcej

24 lipca 2018

List MEN do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie obowiązku przekazywania danych w nowym SIO

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach. Szefowa MEN podkreśliła, że dane te niezbędne są organom administracji publicznej do weryfikacji… czytaj więcej

23 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 19 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Możliwość filtrowania danych po „miejscu zamieszkania” Rozszerzenie listy krajów, dla których można wprowadzić miejscowość zamieszkania Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stanowisk Poprawka dot. wyświetlania awansu zawodowego nauczyciela Możliwość wprowadzenia wartości tygodniowego wymiaru zajęć w formacie liczby z dwoma miejscami dziesiętnymi Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o powierzchni terenów sportowych… czytaj więcej

23 lipca 2018

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r., który… czytaj więcej