Sierpień 2018

31 sierpnia 2018

Zarządzenie nr 453/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2018/​2019

Załączniki Zarządzenie nr 453 2018 Data: 2018-​​08-​​31, rozmiar: 3 MB

31 sierpnia 2018

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych (uczniowie posiadający status młodocianego pracownika) zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 3 września 2018 r. i przesłanie na adres e‑mail: ewa.​pietraszek@​kuratorium.​kielce.​pl; malgorzata.​zielinska@​kuratorium.​kielce.​pl do dnia 7 września 2018 r. Zasadnicza… czytaj więcej

31 sierpnia 2018

XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-​​Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi. W roku szkolnym 2018/​​2019 Naczelna Organizacja Techniczna kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę… czytaj więcej

31 sierpnia 2018

XII Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”

Komitet Naukowo-​​Techniczny FSNT-​​NOT Doskonalenia Kadr, po raz 12-​​ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-​​VIII), gimnazjalnych (kl. IIII) i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego istota… czytaj więcej

31 sierpnia 2018

Bezpłatne szkolenie ORE „Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji Informuje o szkoleniu „Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym”, które odbędzie się w dniach 12−14 września 2018 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie realizacji edukacji włączającej w wychowaniu przedszkolnym. Odbiorcy formy doskonalenia pozyskają wiedzę m.in. w zakresie planowania pracy przedszkola, organizacji kształcenia specjalnego i… czytaj więcej

31 sierpnia 2018

Bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące tematyki filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 31 sierpnia br. do kin wchodzi film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Honorowy patronat nad uroczystą premierą objęła Minister Edukacji Narodowej. Film upowszechnia wiedzę historyczną na temat udziału polskich lotników w Bitwie o Anglię oraz promuje postawy patriotyczne. Przybliżając sylwetki i ponadprzeciętne umiejętności pilotów Dywizjonu 303,… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Poradnik „Rady rodziców – kompetencje i zasady działania”

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły. Szkoła… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/​2019

Dziś, 29 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowała list do dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/​​2019. W liście minister edukacji zwróciła szczególną uwagę m.in. na nowy system oceniania pracy nauczycieli, plan podwyżek wynagrodzeń, dodatek za wyróżniającą pracę, a także zmiany związane… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/​2019

Dziś, 29 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów, w którym poinformowała o najważniejszych zmianach w nowym roku szkolnym 2018/​​2019, w tym m.in. dalszym wdrażaniu nowej podstawy programowej oraz rozwiązań dotyczących szkolnictwa branżowego i technicznego Minister Anna Zalewska zachęciła rodziców do angażowania się w… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Projekt „Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II”

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach poświęconych etosowi Jana Pawła II, warsztatach twórczych (fotografia, malarstwo, literatura), a także zorganizują autorskie wydarzenia kulturalne w swoich lokalnych środowiskach. Udział w projekcie jest bezpłatny, a zajęcia będą się odbywać w Warszawie, Krakowie i Wadowicach. Szczegółowe… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Stypendia Św. Mikołaja

Stypendia Św. Mikołaja to program stypendialny, dzięki któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież z niezamożnych rodzin otrzymuje stypendia na rozwój swoich talentów. Unikalność programu polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci Solidarnych Szkół, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów pozyskując środki na stypendia dla nich. Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi portal stypendialny www​.stypendia​.mikolaj​.org​.pl,… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli „Opowiedzcie o nas, bezimiennych…”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na III. edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci: Opowiedzcie o nas, bezimiennych… Odbędzie się ono 6 października 2018r. w Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Szkolenie ma na celu zainspirowanie… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Program edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Dla kogo? Program adresowany jest do uczniów liceów oraz… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

7. szkolenie instruktorsko-​metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych

Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, organizują w dniach 1 – 5 października 2018 r. kolejne – 7. Szkolenie instruktorsko-​​metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych. Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Pakiet od Instytutu Pamięci Narodowej dla pierwszoklasistów z okazji stulecia odzyskania niepodległości

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa świętokrzyskiego z miasta Kielce, powiatu kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego Informuję Państwa, że z okazji stulecia odzyskania niepodległości Instytut Pamięci Narodowej przygotował niespodziankę dla wszystkich pierwszoklasistów, którzy w poniedziałek, 3 września 2018 r., rozpoczną swoją przygodę ze szkołą. Każdy uczeń pierwszej klasy… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/​2019

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/​​2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 10.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Aleja Legionów 4. Uroczystość poprzedzi msza święta o godz. 9.00 w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w… czytaj więcej

29 sierpnia 2018

Materiały z narad inaugurujących nowy rok szkolny 2018/​2019

Załączniki Ustawa Karta Nauczyciela Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 253 KB Prezentacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 1 024 KB Prezentacja Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 881 KB Prezentacja Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 2 MB Prezentacja Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 1 MB Kryteria… czytaj więcej

28 sierpnia 2018

Bezpłatny program edukacyjny „Szkoła Dialogu”

Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Uczestnicy najpierw odkrywają często zapomnianą historię i kulturę żydowską, a następnie poprzez różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę innym mieszkańcom miejscowości.… czytaj więcej

28 sierpnia 2018

Program grantowy „Enea Akademia Talentów”

Enea Akademia Talentów to program, którego zeszłoroczna, pierwsza edycja, wyłoniła uzdolnionych młodych ludzi i ambitne szkoły realizujące autorskie projekty edukacyjne. Do drugiej edycji konkursu będzie można zgłosić się od 1 września 2018. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od V klasy wzwyż) i gimnazjów, którzy mają udokumentowane osiągnięcia i rozwijają swoje talenty w sporcie,… czytaj więcej