19 maja 2021

Szkolenie „Nauczanie języka francuskiego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zasobów audiowizualnych telewizji TV5Monde”

Szkolenie  Nauczanie języka francuskiego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zasobów audiowizualnych telewizji TV5Monde przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego nauczających  dzieci i młodzież w szkole podstawowej w wieku od 9 do 15 lat. Spotkanie online poprowadzi certyfikowana trenerka TV5 Monde. Szkolenie będzie miało charakter zarówno wykładu jak i […]

19 maja 2021

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poleca „Informator o zawodach szkolnictwa branżowego”, który jest pomocą w wyborze ścieżki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych oraz dla osób dorosłych.

19 maja 2021

Ogólnopolski konkurs „Pasjonująca lekcja religii”

Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro zaprasza nauczycieli religii/katechetów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Pasjonująca lekcja religii”. Konkurs ma na wyłonienie autorów najciekawszych i najbardziej angażujących scenariuszy na przeprowadzenie 45-minutowych lekcji religii, dedykowanych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

19 maja 2021

Poradnik dla nauczycieli „Powrót do szkoły: akcja – integracja”

Poradnik autorstwa Pani Marioli Wolan-Nowakowskiej przeznaczony jest dla nauczycieli, w szczególności wychowawców. Opracowanie zawiera metodyczne wskazówki oraz praktyczne rozwiązania w zakresie prowadzenia zajęć reintegracyjnych wspierających adaptację społeczną uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

19 maja 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – kwiecień 2021 r.

W miesiącu kwietniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W miesiącu kwietniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 28 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a […]

19 maja 2021

Europejski Korpus Solidarności w przedszkolu, szkole lub bibliotece – EKS ON TOUR

W dniu 21 maja 2021 r. Agencja Narodowa Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza pracowników i przedstawicieli szkół, przedszkoli oraz bibliotek na spotkanie informacyjne na temat Europejskiego Korpusu Solidarności. W trakcie spotkania on-line zostaną zaprezentowane możliwości realizacji projektów i uzyskania dofinansowania w ramach Programu. Uzyskają Państwo informacje jak uzyskać Znak Jakości, jak przygotować projekt […]

18 maja 2021

Podsumowanie telekonferencji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek „Wsparcie uczniów w powrocie do szkół”

18 maja 2021 roku odbyła się telekonferencja dla dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Zbigniew Wojciechowski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Zdzisława Wielguszewska, Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji. Spotkanie dotyczyło wsparcia uczniów, młodzieży, nauczycieli i rodziców w pracy po długotrwałym […]

18 maja 2021

Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 17 maja 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – COVID-19. UWAGA! Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, którzy nie zgłaszali do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zdarzeń dotyczących przypadków COVID-19 nie wypełniają formularza. Uwagi odnośnie […]

18 maja 2021

Dostępna Szkoła – startuje druga edycja

17 maja rusza druga edycja ogólnopolskiego projektu Dostępna Szkoła – którego celem jest likwidacja barier w obszarze dostępności w szkołach podstawowych w całej Polsce. O granty w wysokości do 1 350 tys. zł – będą mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły podstawowe każdego typu: publiczne, prywatne, ogólnodostępne oraz specjalne.

17 maja 2021

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Wykaz materiałów edukacyjnych Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach […]

14 maja 2021

Konkurs literacki o Nagrodę „Giętkiego Pióra”

Stowarzyszenie Parafiada zaprasza do udziału w 6. Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Nagrodę „Giętkiego Pióra”. W tym roku w 100 rocznicę urodzin Stanisława Lema, konkurs będzie poświęcony właśnie temu mistrzowi słowa i futuryście.