23 grudnia 2019

Wprowadzone 23 grudnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Umożliwienie pobrania danych dostępowych do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po statusie GUS Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych dziedzinowych ucznia o korzystanie z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 47 W szkołach podstawowych umożliwienie wychowankom oddziałów „0” przypisania… czytaj więcej

20 grudnia 2019

Konkurs POWR.02.10.00-IP.02–00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem konkursu jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas… czytaj więcej

20 grudnia 2019

Konkurs „Wybieram wybory” 2020

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” będzie poświęcona ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego. Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego –  propagowania idei udziału w… czytaj więcej

19 grudnia 2019

I edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Przedsięwzięcie służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej. Wszystkie informacje organizacyjne i programowe, terminarz zawodów,… czytaj więcej

19 grudnia 2019

III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Fajne Granty T‑Mobile”

Ruszyła III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Fajne Granty T‑Mobile”. To bezpłatny projekt grantowy skierowany do szkół i bibliotek. Głównym celem programu jest stworzenie bazy wiedzy oraz materiałów dla nauczycieli i edukatorów. Projekt grantowy ma szerzyć wiedzę o tym, że kluczem do zrozumienia nowych technologii jest nie tylko programowanie, ale też… czytaj więcej

19 grudnia 2019

Ogólnopolski Turniej „Sukces Na Bank”

Fundacja Bit Masters organizuje turniej wiedzy o finansach i ekonomii dla uczniów szkół średnich z terenu całej Polski. W turnieju mogą wziąć udział pięcioosobowe reprezentacje szkolne, pod nadzorem i opieką nauczyciela. Turniej podzielony jest na trzy kolejne etapy – internetowy, regionalny oraz telewizyjny. Rejestracja  do dnia 7 stycznia 2020 r. Więcej… czytaj więcej

19 grudnia 2019

Konkurs Wiedzy o Prawach Ucznia

W roku szkolnym 2019/​​2020 odbędzie się I edycja ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia, organizowany przez Fundację na rzecz Praw Uczniów. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przebiegać będzie w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Plik zgłoszeniowy należy przesłać do 7 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 na adres e‑mail: konkurs@​prawaucznia.​pl. Etap szkolny, polegający na wypełnieniu… czytaj więcej

19 grudnia 2019

Projekt „Wynalazcy, odkrywcy, przemysłowcy – historia polskich innowacji”

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zaprasza szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz ośrodki kultury do udziału w projekcie „Wynalazcy, odkrywcy, przemysłowcy – historia polskich innowacji”. W ramach przedsięwzięcia organizatorzy oferują bezpłatnie zestawy, które składają się z gry edukacyjnej, wydawnictwa tematycznego uzupełnionego poradnikiem metodycznym dla nauczycieli oraz skryptów ułatwiających zaplanowanie warsztatów i lekcji.… czytaj więcej

19 grudnia 2019

Konkurs na recenzję filmu „Legiony”

Producent filmu „Legiony” ogłasza konkurs z nagrodami na recenzję filmu, adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie postaw patriotycznych i etycznych wśród młodzieży oraz wyłonienie osób obdarzonych umiejętnością formułowania i uzasadniania swych opinii o dziele filmowym. Recenzje należy nadsyłać do 30 stycznia… czytaj więcej

19 grudnia 2019

MEN informuje: Pozytywny obraz działań na rzecz polskiej edukacji – ogłoszenie raportu OECD

Pozytywny odbiór wprowadzonych reform, w tym stworzenia możliwości dla lepszej współpracy przedsiębiorców z systemem edukacji, rozwijanie w Polsce mechanizmów potwierdzania kwalifikacji w postaci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dostrzeżenie projektów związanych z rozwojem umiejętności osób dorosłych i programów zapotrzebowania na zawody z systemu edukacji branżowej i Bilans Kapitału Ludzkiego – to kluczowe… czytaj więcej

18 grudnia 2019

Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794–1918”

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach NSZZ „Solidarność”, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „Nasza Jedynka” organizują V edycję, adresowanego do uczniów szkół podstawowych powiatu starachowickiego, konkursu historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794–1918”.… czytaj więcej

17 grudnia 2019

SIO. Wyliczanie łączonego pensum oraz przeliczonych wartości do wpisania do SIO

Niniejszy arkusz umożliwia wyliczanie łączonego pensum oraz wylicza wartości przeliczone godzin obowiązków do wpisania do SIO: https://​docs​.google​.com/​s​p​r​e​a​d​s​h​e​e​t​s​/​d​/​1​c​y​O​H​V​y​_​Z​U​A​E​v​W​U​5​p​p​h​I​S​y​2​l​i​n​N​L​n​E​I​8​H​B​O​b​L​c​n​b​2​g​_​4​/​e​d​i​t​?​u​s​p​=​s​h​a​r​ing W żółtych polach należy podać tygodniową liczbę godzin i pensum dla tej liczby godzin, reszta zostanie wyliczona. W arkuszu w żółtych polach są podane przykładowe dane, należy je usunąć przed wprowadzaniem własnych. Obliczanie… czytaj więcej

17 grudnia 2019

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2019 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 5 ust. 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, rozliczenie otrzymanego w roku 2019 wsparcia finansowego należy przedstawić w… czytaj więcej

17 grudnia 2019

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2019 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2019 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10… czytaj więcej

17 grudnia 2019

SIO. Weryfikacja danych subwencyjnych na rok 2020 w terminie do 15 stycznia 2020

W strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W strefie dla zalogowanych SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów (również w załączeniu poniżej): pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych, instrukcja potwierdzania danych… czytaj więcej