12 kwietnia 2018

Zadania konkursowe z etapu I konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 2017/2018

Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Wojewódzka Komisja Konkursowa udostępnia arkusze konkursowe z kluczami I etapu Konkursów Przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018.… czytaj więcej

11 kwietnia 2018

[Uwaga! Zmiana godziny rozpoczęcia uroczystości] Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Panie, Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim, którzy uzyskali tytuł Laureata… czytaj więcej

10 kwietnia 2018

Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego. Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r.… czytaj więcej

10 kwietnia 2018

Informacja nt. szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 05 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się trzecie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska z dniem 1 września 2017 r. Organizatorem szkolenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach. W naradzie wzięło udział… czytaj więcej

10 kwietnia 2018

Spektakl „Listy katyńskie”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach wraz z III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach, w ramach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przygotowały dla młodzieży szkolnej spektakl „Listy katyńskie”, który odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 oraz 12.00 na Małej… czytaj więcej

10 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła

Panie, Panowie Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. Konkurs z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach dotychczas był realizowany w wymiarze wojewódzkim. Cieszył się dużym uznaniem w środowisku lokalnym, co… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Międzynarodowy konkurs Baltie 2018

W związku z wdrożeniem nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych SGP Systems oraz Stowarzyszenie TIB zapraszają wszystkich nauczycieli, w tym również nauczycieli klas 1-3, do udziału w międzynarodowym konkursie programistycznym Baltie 2018. Aktualnie otwarte są następujące etapy konkursu: etap domowy, etap szkolny oraz etap powiatowy. Etap domowy trwa aż do… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”

Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowe Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Chęcinach zapraszają uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie  plastycznym „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich” organizowanego w ramach obchodów osiemdziesięciolecia istnienia PSSM w Chęcinach Filia nr 4 w Nowej Słupi. Szczegółowe informacje: http://www.lagowgmina.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=11&sub=10&ref=1&dzialy=11&akcja=artykul&artykul=1662

6 kwietnia 2018

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, w dniach 7 – 18 maja 2018 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika medycznego. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

6. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, organizują w dniach 23 – 27 kwietnia 2018 r. kolejne – 6. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych. Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze wojskowym, przygotowanie nauczycieli do organizowania… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Szkolenie ORE „Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja Wisła”

Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości ORE zaprasza na szkolenie „Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja „Wisła” w dniach od 23 do 25 kwietnia 2018. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77. Szczegółowe informacje: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3777

6 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych – szanse i wyzwania dla szkół”

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza na konferencję „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych — szanse i wyzwania dla szkół”, która odbędzie się w dniach 10 – 12 czerwca 2018. Do udziału w przedsięwzięciu organizator zaprasza organy prowadzące, dyrekcje szkół, przedstawicieli instytucji wspierających oraz podmioty działające w obszarze edukacji pozaformalnej, aby wspólnie… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Ogólnopolski konkurs „Tato Roku”

Fundacja Volto Amore zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Tato Roku”. Celem Konkursu jest wyłonienie osoby Ojca, który reprezentuje wzorcową postawę w środowisku rodzinnym i społecznym, jest autorytetem oraz przedstawia świat wartości, na którym może się wzorować młody człowiek. Jest to również promocja osobliwości, oryginalnych, niepowtarzalnych, a zarazem zwyczajnych Ojców… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

V Marsz Katyński w Kielcach

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zapraszają młodzież szkolną, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00, do udziału w V Marszu Katyńskim w Kielcach. Marsz rozpocznie się o godzinie 12.00, wyruszy z ulicy Sienkiewicza (na wysokości Best Western Grand Hotelu). Trasa przebiegać będzie… czytaj więcej

5 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie… czytaj więcej

5 kwietnia 2018

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego