15 września 2021

II Świętokrzyska Międzyszkolna Liga Szachowa

Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS w Kielcach, SzachowaAkademia.pl oraz Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach zapraszają do udziału w II Świętokrzyskiej Międzyszkolnej Lidze Szachowej.

15 września 2021

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

W terminie 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r. w Zespole Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Skarżysku-Kamiennej realizowane jest przedsięwzięcie grantowe pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość […]

15 września 2021

Program FLEX

Fundacja American Councils for International Education informuje o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2022/2023. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum/technikum (systemu 4-letniego) zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

14 września 2021

SIO. Przeciążenie systemu – problemy z wnioskami o dostęp. Trwają intensywne prace nad naprawą błędów.

Aktualizacja z dnia 14 września 2021: Zostały zidentyfikowane błędy dotyczące logowania i trwają intensywne prace nad ich rozwiązaniem. W związku z przeciążeniem systemu SIO są odnotowywane problemy z prawidłową obsługą wniosków o dostęp do tego systemu. Problemy te przykładowo objawiają się brakiem możliwości pozyskania danych dostępowych oraz brakiem możliwości potwierdzenia wniosków, a także innymi objawami. […]

14 września 2021

Konferencja poświęcona projektowi edukacyjnemu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki: Poznaj Polskę – Michniów: Obraz Patriotyzmu i Martyrologii Wsi Polskiej

Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,   Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji poświęconej popularyzacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie w ramach uruchomionego przez Ministra Edukacji i Nauki programu pilotażowego – Poznaj Polskę. […]

14 września 2021

TańczMY w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego, w załączeniu przekazuję: – podziękowania Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca szkołom, które w dniach 12 maja do 7 czerwca 2021 roku wzięły udział w ogólnopolskim badaniu ankietowym diagnozującym obecność zajęć tanecznych w polskich szkołach; – Raport z przeprowadzonego badania. Załączniki: Pismo do Dyrektorów szkół Raport z […]

13 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2021-2025

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieszczono komunikat dotyczący przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i […]

13 września 2021

Koordynator do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Kuratorium Oświaty w Kielcach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.), funkcję koordynatora do spraw dostępności pełni: Pan Kamil Mochocki – specjalista w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Dane […]

13 września 2021

Informacja na temat oferty edukacyjnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

W roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów w funkcjonowaniu szkół jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oferuje wiele pomocnym narzędzi w tym zakresie w oparciu o realizację międzynarodowych wymian młodzieży. Międzynarodowa wymiana młodzieży służy nie tylko rozwojowi kompetencji językowych. To spotkanie, podczas którego młodzież pod […]

13 września 2021

Poradnik wychow@wcy – od nauczycieli dla nauczycieli

Pandemia COVID-19 zmieniła dotychczasowy system nauczania. Fundacja Citi Handlowy oraz Fundacja Stocznia wierzą jednak, że nawet z tak trudnego zakrętu można wyjść obronną ręką. Dlatego też przygotowały Poradnik wychow@wcy – materiał, który ma pomóc zadbać o dobrostan uczniów polskich szkół. Twórcy Poradnika wyszli z założenia, że technologie, które szturmem wdarły się do polskiej szkoły, nie […]

13 września 2021

Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów 2021

27 września odbędzie się Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów 2021, przygotowany we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Wydarzenie, w formule online, jest przeznaczone dla uczniów ostatnich klas liceów i techników przygotowujących się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia. W programie Salonu są prezentacje ekspertów OKE […]

13 września 2021

Podziękowanie za włączenie się w obchody upamiętniające żołnierzy wywodzących się z ziemi kieleckiej, walczących w obronie Westerplatte

Szanowni Państwo  Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego, 7 września 2021r. przed budynkiem Wojewódzkiego Domu Kultury odbyły się uroczystości upamiętniające walkę żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc, którzy we wrześniu 1939r. bronili Westerplatte. Główne uroczystości rozpoczęła msza świętą w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, która zgromadziła młodzież szkolną i okolicznych mieszkańców […]

10 września 2021

Funkcjonowanie uczniów w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia w województwie świętokrzyskim (frekwencja i szczepienia).

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia z terenu woj. świętokrzyskiego proszę o przekazywanie informacji dotyczącej frekwencji i szczepień uczniów. Dane proszę przekazywać dwa razy w tygodniu: poniedziałki i czwartki, do godziny 12.00 – do odwołania. W przypadku pytań w sprawie formularza on-line należy kontaktować się pod numerem: frekwencja: wizytator […]