30 stycznia 2023

Projekt „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim   Szanowni Państwo, zachęcam do udziału w Projekcie pod nazwą „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” w roku szkolnym 2022/2023. Głównym celem działań podejmowanych w ramach programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim opierając się o Europejski […]

30 stycznia 2023

Pakiet edukacyjny „Czego o Holokauście młodzi Europejczycy dowiedzą się w szkole?”

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność informuje, że na portalu „Hi-story Lessons” ukazał się nowy pakiet edukacyjny dla nauczycieli historii, poświęcony edukacji o Holokauście. W związku z przypadającym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu na portalu edukacyjnym „Hi-story Lessons” ukazał się nowy pakiet edukacyjny, poświęcony tej tematyce. Scenariusze lekcji i pomysły na obchody dnia […]

30 stycznia 2023

Materiały dla nauczycieli z serii wydawniczej IPN i FRSE pod nazwą „Literatura i Pamięć”

Instytut Pamięci Narodowej informuje o możliwości nieodpłatnego pozyskania publikacji z serii wydawniczej  „Literatura i Pamięć” adresowanej do nauczycieli historii i języka polskiego: Ks. Jerzy Sikora, Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia Krzysztof Dybciak, Pisarz, który został papieżem Wojciech Gruchała, Dobosz. Stefan Żeromski na drogach niepodległości Andrzej Waśko, Pan Tadeusz. Media pamięci Anna Rzymska, Powracająca pamięć. O prozie i […]

30 stycznia 2023

XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników

Ruszyły zapisy dwuosobowych zespołów wraz z opiekunem (nauczycielem przedmiotu) do udziału w XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2023. Organizatorem corocznego wydarzenia, od 12 lat, jest V8 Team Sp. z o.o. oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP). Półfinały Mistrzostw odbędą się o godz. 12:00 dnia 10.03.2023 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu na scenie głównej wydarzenia. […]

30 stycznia 2023

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

Uwaga! Zmiana terminu zgłoszeń! Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lutego 2023 roku. Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, organizują już po raz trzeci Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs skierowany jest […]

30 stycznia 2023

Wypoczynek zimowy. Telefon interwencyjny

W trakcie ferii zimowych na terenie województwa świętokrzyskiego działa telefon interwencyjny. Pod numerem 512 172 140 można uzyskać informacje o zgłoszonych wypoczynkach, a także zgłaszać uwagi i wnioski, w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  Zgłoszenia przyjmowane będą w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30. Natomiast od godziny 15.30 do 7.30 dnia następnego, oraz […]

27 stycznia 2023

Relacja z konferencji Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym. Rzeczywistość – ale która?

W dniu 17 stycznia 2023 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Auli Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się wojewódzka konferencja Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym. Rzeczywistość ale – która? Tematyka konferencji – adresowana do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców i uczniów szkół województwa świętokrzyskiego – była  podyktowana m.in. wynikami prowadzonego nadzoru pedagogicznego i […]

27 stycznia 2023

XII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w XII Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych. Nadrzędnym celem Turnieju jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowywania młodzieży szkolnej w poszanowaniu i miłości do polskich symboli narodowych, historii i tradycji oraz wpisanie […]

27 stycznia 2023

Informacja dotycząca oceniania uczniów z religii organizowanej w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

Ocenianie uczniów z religii organizowanej w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i  szkołach  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 983). W przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauczanie […]

27 stycznia 2023

Turniej Tenisa Stołowego w ramach II Turnieju Trzech Rakiet

W dniu 25 lutego 2023 r. w Hali Sportowej „Bilcza” przy Szkole Podstawowej im. Piotra Ściegiennego Bilczy odbyły się w ramach II Turnieju Trzech Rakiet rozgrywki tenisa stołowego. II Turniej Trzech Rakiet i jednocześnie Turniej Tenisa Stołowego  rozpoczął  Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik, który powitał zawodników i podkreślił znaczenie aktywności sportowej w życiu każdego […]

27 stycznia 2023

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023.

26 stycznia 2023

Komunikat w sprawie realizacji obowiązku wykreślenia za ewidencji szkół i placówek niepublicznych w związku z zaprzestaniem działalności

Szanowni Państwo Kierownicy organów jednostek samorządu terytorialnego prowadzących ewidencję szkół i placówek niepublicznych Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadziła do art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. […]

26 stycznia 2023

Zaproszenie na konferencję „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”.

Panie/Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści szkół i placówek oświatowych Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER, zaprasza na konferencję „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów […]

26 stycznia 2023

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2022 roku zgodnie z załączonymi wzorami w terminie do dnia 3 lutego 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na konieczność uzupełnienia kolumny dotyczącej przyczyn […]

26 stycznia 2023

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w zakresie edukacji włączającej

Szanowni Państwo Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie edukacji […]

25 stycznia 2023

Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz z Prezydentem Miasta Kielce, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Garnizonem Kielce oraz 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej zapraszają uczniów szkół wraz z pocztami sztandarowymi do udziału w uroczystości  81. Rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, które odbędą się na Skwerze im. Stefana Żeromskiego […]

25 stycznia 2023

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „I co było dalej…?”

Przedszkole Samorządowe nr 14 im. Marii Kownackiej w Kielcach we współpracy z Nadleśnictwem Kielce  zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym  z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu jest między innymi budzenie zainteresowania  twórczością literacką Marii Kownackiej,  zaciekawienie pięknem świętokrzyskiej przyrody. Zadaniem dzieci jest przedstawienie (wybraną techniką)  dalszej części wydarzenia do historyjki zilustrowanej oraz  […]