20 lipca 2018

Bazy i rejestry istniejącej w województwie świętokrzyskim infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

W 2014 roku na mocy Uchwały Nr 76 Rady Ministrów z 29 kwietnia uchwalono obowiązujący do 2020 roku Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ten obliguje wojewodów m. in. do ewidencjonowania istniejącej w województwie infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Publikujemy… czytaj więcej

20 lipca 2018

50 mln złotych dla nauczycieli z całej Polski na szkolenie umiejętności cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersytetów trzeciego wieku, mający na celu wsparcie nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami, które ułatwią im poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwolą korzystać z e-​​materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e- zasoby. Kwota… czytaj więcej

19 lipca 2018

Punkty konsultacyjne

Zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/​​2018 Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował projekt „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”. W myśl założeń projektu w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego powstały punkty konsultacyjne, które wspomagać będą nauczycieli szkół… czytaj więcej

19 lipca 2018

Terminy egzaminów z języka niemieckiego DSD I DSD II

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczają uczniowie zainteresowani egzaminami z języka niemieckiego DSD I i DSD II Prosimy o uwzględnienie w roku szkolnym 2018/​​2019 terminów egzaminów ustalonych przez Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec: termin egzaminu pisemnego DSD II(3 klasa liceum ogólnokształcącego) – 28.11.2018, termin  egzaminu pisemnego… czytaj więcej

16 lipca 2018

Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1–5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich. Wymagania niezbędne związane ze… czytaj więcej

13 lipca 2018

Sukces absolwentów Zespołu Szkół w Połańcu w trakcie Międzynarodowych Targów Wynalazczości INTARG w Katowicach

Maciej Kowalski i Jakub Zyngier – absolwenci Zespołu Szkół w Połańcu – zaprezentowali zmodyfikowaną wersję projektu „Babcia w wannie, czyli system bezpiecznej kąpieli” w trakcie Międzynarodowych Targów Wynalazczości INTARG w Katowicach. Zdobyte wyróżnienia: trzecie miejsce w Polsce i tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu MŁODY WYNALAZCA, srebrny medal INTARG, złoty medal Politechniki w Bukareszcie… czytaj więcej

13 lipca 2018

Ankieta dla nauczycieli w ramach akcji „RODO dla Edukatorów, Edukatorzy dla RODO”

Fundacja Panoptykon przygotowuje materiał dla nauczycieli na temat korzyści i możliwości edukacyjnych związanych z RODO. W związku z tym zbiera informacje od nauczycieli na temat ich zmagań, doświadczeń i frustracji związanych z RODO. A może jest wręcz przeciwnie i RODO wcale nie utrudnia życia i pracy? Zachęcamy Państwa do odpowiedzi na krótką ankietę on-​​line… czytaj więcej

12 lipca 2018

Rządowy program „Dobry Start” – ważne informacje

Program Dobry Start

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w Poznaniu i wiceminister Marzena Machałek w Opolu rozpoczęły kampanię informacyjną rządowego programu „Dobry Start”. Program ten jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co… czytaj więcej

11 lipca 2018

Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że pod adresem https://​rspo​.men​.gov​.pl dostępna jest wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”. Szkołę lub placówkę oświatową można wyszukać podając podstawowe dane takie jak: Numer REGON Numer RSPO Położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość) Organ prowadzący Typ (np. gmina, fundacja, stowarzyszenie) Położenie… czytaj więcej

11 lipca 2018

Ruszyła rejestracja na Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na pierwszy Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 10 września 2018 r. w Warszawie (PGE Narodowy, Biznes Klub). Ideą przedsięwzięcia jest podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Tematem spotkania będą nie tylko kompetencje istotne w przestrzeni… czytaj więcej

9 lipca 2018

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych to najważniejsze obszary ujęte w upublicznionym dziś, 26 czerwca br. projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i… czytaj więcej

9 lipca 2018

List Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie Dnia Krajobrazu

Szanowni Państwo, Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej w dniu 20 października 2000 r. we Florencji, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian, w 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) ogłosiła… czytaj więcej