7 czerwca 2021

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo – nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

1 czerwca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Najważniejsze z wprowadzonych zmian to: ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach […]

2 czerwca 2021

Szczepienia uczniów od 12. roku życia

Już od 7 czerwca br. rozpoczną się szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. To jak dotąd najmłodsza grupa osób rekomendowanych do szczepienia przeciwko COVID-19. Razem z grupą 16-18 lat zaszczepić się może ponad 2,5 mln uczniów z ok. 24 tys. szkół i placówek oświatowych. Dodatkowa akcja szczepień […]

2 czerwca 2021

Kala i pszczoły – filmy edukacyjne

Wieloodcinkowy cykl video „Kala i Pszczoły” to najnowsza odpowiedź Fundacji APIKULTURA na współczesny trend innowacyjnego i zdalnego kształcenia. Celem filmów jest rozbudzenie w najmłodszych chęci troski o ekosystem, w którym funkcjonujemy, przedstawienie roli zapylaczy w przyrodzie oraz zaprezentowanie dobrych praktyk służących ekologii. Seria video „Kala i Pszczoły” dedykowana jest dla najmłodszych i wpisuje się tematycznie […]

2 czerwca 2021

„Ochotnicy 1920”

Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich zaprasza do udziału w projekcie „Ochotnicy 1920”. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży z województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy przez 5 dni (od 14 do 18 lipca 2021 r.) będą żyli jak ułani w 1920 roku i wezmą udział w nagraniach do filmu „Ochotnicy 1920”.

2 czerwca 2021

V edycja konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego Fundacja Fundusz Współpracy ogłosiła piątą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Do udziału w konkursie, poprzez zgłoszenie wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia, zaprasza się wszystkie szkoły zawodowe z całej Polski. Przyjmowanie […]

2 czerwca 2021

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt grantowy dla nauczycieli [Aktualizacja]

14 kwietnia rozpoczął się nabór do trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu grantowego, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, który jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz NASK. To już trzecia edycja projektu, którego celem jest podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz edukatorów z zakresu algorytmiki i programowania oraz nauczania informatyki, a także odkrywanie i rozwijanie talentów informatycznych uczniów.

2 czerwca 2021

Ogólnopolski kongres online „Wychowanie trwa wiecznie”

Fundacja Życie ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolski Kongres „Wychowanie trwa wiecznie”, organizowany przez Kolegium Jagiellońskie i Rzecznika Praw Dziecka, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2021 r. Celem kongresu jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnego do odbudowy współczesnego świata. Trzeci dzień […]

2 czerwca 2021

Minikongres Młodych Matematyków Polskich w wersji online

Począwszy od 2004, organizowany jest co dwa lata Kongres Młodych Matematyków Polskich. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży uzdolnionej matematycznie oraz ich nauczycieli. Ze względu na pandemię 8KMMP, planowany na rok 2020, został ostatecznie przełożony na rok 2022. Chcąc uniknąć pozbawienia pewnych roczników uczniów możliwości uczestniczenia w tych spotkaniach, w bieżącym roku organizowany jest […]

1 czerwca 2021

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. Program Erasmus+ w województwie świętokrzyskim. Akredytacja w programie Erasmus+

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz akredytacji w programie Erasmus+. W czasie spotkania […]

1 czerwca 2021

SIO. Problemy z formularzem „Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli”

System Informacji Oświatowej

Pierwszy problem: Częste niezrozumienie zasad wypełniania formularza. Formularz wypełnia się dwa razy do roku. Każdy z terminów obejmuje zawsze okres całego roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozważmy rok 2021: Pierwszy termin, czyli stan na 31 maja 2021 obejmuje następujące okresy: planowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami lub planowane wygaśnięcie stosunku pracy […]

1 czerwca 2021

Spotkanie informacyjne Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. programu eTwinning – podsumowanie

W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół nt. realizacji programu eTwinning w województwie świętokrzyskim. Działanie zostało zorganizowane przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE działający w Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W wideokonferencji wzięło udział 41 osób. W czasie spotkania zostały omówione […]

1 czerwca 2021

Informacja nt. funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od dnia 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo, dziękując za dotychczas przesyłane dane dotyczące frekwencji uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – uprzejmie proszę o przekazywanie od 31.05.2021 r. wyłącznie informacji dotyczącej zdalnego nauczania za pomocą formularza: Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 17 maja 2021 Do formularza należy wpisywać informacje dotyczące wprowadzenia kształcenia na odległość lub modelu […]

1 czerwca 2021

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka pt. „Zrób zdjęcie radości”

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak z okazji Dnia Dziecka ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z całej Polski pt. „Zrób zdjęcie radości”. Ustalono cztery kategorie wiekowe: kategoria I obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, kategorie II i III dotyczą szkół podstawowych (kl. I-IV oraz kl. V-VIII), kategoria IV przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane […]

1 czerwca 2021

Raport z monitorowania realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek w województwie świętokrzyskim   W dniach 10-12 maja 2021 r. na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzono monitorowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej przez szkoły i poradnie w województwie świętokrzyskim w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej. Proszę o zapoznanie się z wynikami raportu.

1 czerwca 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu maju 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1 Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia. (BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA) 8 7 87,5%

31 maja 2021

Wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2020

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Aktywna Tablica/ znajdują się wzory sprawozdań z realizacji programu Aktywna Tablica za 2020 r. Zgodnie z § 16 pkt 1 oraz § 17 rozporządzenia Rady Ministrów […]

31 maja 2021

Dzień Dziecka w skansenie

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza 1 czerwca (wtorek) w godz. 11.00-14.00 do Parku Etnograficznego w Tokarni na Dzień Dziecka. Na terenie skansenu odbywać się będą pokazy, warsztaty oraz konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami. Wszystkie działania organizowane będą z zachowaniem aktualnych wymogów sanitarnych oraz zasad bezpieczeństwa.

31 maja 2021

Zajęcia wspomagające dla uczniów – mamy gotowe przepisy

Przekażemy samorządom z rezerwy subwencji oświatowej środki na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów. Prezydent RP podpisał dziś ustawę w tej sprawie, wydane jest również rozporządzenie. Dzięki temu od 31 maja szkoły mogą organizować zajęcia. Te placówki, które nie zdecydują się na dodatkowe lekcje przed przerwą wakacyjną, będą mogły prowadzić je od września.