17 lutego 2020

Ogłoszenie dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy dnia 5 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, ul Kusocińskiego 3B odbędzie się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Podczas spotkania omówione zostaną tematy kształcenia w branżowych szkołach II stopnia w tym organizowania… czytaj więcej

13 lutego 2020

Festiwal tańca

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Festiwalu Tańca organizowanym 13 marca 2020 roku (zmiana terminu ze względów organizacyjnych) w Busku-Zdroju dla dzieci i młodzieży z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą formularza elektronicznego: Formularz zgłoszeniowy Termin przesyłania zgłoszeń do 20 lutego 2020 r. Organizator Festiwalu:… czytaj więcej

12 lutego 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego

12 lutego 2020

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem… czytaj więcej

12 lutego 2020

Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 za 2019 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Posiłek w szkole i w domu/ znajdują się wzory sprawozdań z realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3.… czytaj więcej

11 lutego 2020

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, w dniach 9 – 20 marca 2020 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z… czytaj więcej

11 lutego 2020

Zapisy na szkolenia dla nauczycieli „Korzenie totalitaryzmu” na rok szkolny 2019/2020

Cykl szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 organizowany jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenia adresowane są do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia będą certyfikowane. Warunkami niezbędnymi do otrzymania certyfikatu IPN i… czytaj więcej

11 lutego 2020

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) zaprasza szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w II edycji projektu z zakresu edukacji finansowej, współfinansowanego i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obecnie prowadzona jest rekrutacja nauczycieli do projektu, w oparciu o kryteria wskazane na stronie: https://www.skef.pl/mysle-decyduje-dzialam-finanse-dla-najmlodszych/. Termin nadsyłania… czytaj więcej

11 lutego 2020

Konkurs Fotograficzny „Jej portret, Jego portret, Ich portret”

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny adresowany do osób w wieku 8-20 lat. Tematem przedsięwzięcia jest portret kobiety, mężczyzny (w każdym wieku). Prace wykonane w dowolnej technice należy składać do 6 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.

11 lutego 2020

IX Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych, któremu corocznie patronują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa… czytaj więcej

11 lutego 2020

Świętokrzyski musical współczesny „Amos. Historia niemożliwego miasta”

Amos. Historia niemożliwego miasta, świętokrzyski musical współczesny, ostatnia część trylogii 1 kwietnia 2020, środa, godz. 12.30 2 kwietnia 2020, czwartek, godz. 12.30 i 19.15 Duża Scena Kieleckiego Centrum Kultury  Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie „WESOŁA54” we współpracy ze studentami i wykładowcami Katedry Muzyki Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje spektakl dla uczniów od klasy 7 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z Kielc… czytaj więcej

11 lutego 2020

Konkurs geologiczno-środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…”

Konkurs geologiczno-środowiskowy, organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…” w 2020 r. odbywa się pod hasłem „(R)Ewolucje Ziemi”. Konkurs ten obejmuje obszarem całą Polskę. Prace należy przesyłać na adres Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach… czytaj więcej

11 lutego 2020

XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach organizuje XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza. Konkurs jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia.… czytaj więcej

11 lutego 2020

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Przedłużono termin nadsyłania prac na IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierzy Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” do 20 lutego 2020 roku. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z… czytaj więcej