11 czerwca 2018

Informacja o wypadku zbiorowym

W dniu 11.06.2018 r. w godzinach porannych w pow. opatowskim doszło do zderzenia autobusu szkolnego z ciężarówką. Podróżowały nim dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Kosinie gm. Annopol. Żadnemu dziecku nie zagraża niebezpieczeństwo. Podróżujące dzieci oraz opiekunowie doznali drobnych otarć i stłuczeń. Poszkodowane dzieci są pod opieką rodziców… czytaj więcej

8 czerwca 2018

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)  i  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w  sprawie stypendiów Prezesa Rady  Ministrów,… czytaj więcej

8 czerwca 2018

Materiały edukacyjne ze spotkań informacyjnych pt. „Bezpieczne wakacje”

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Przekazuję do Państwa dyspozycji materiały ze spotkań informacyjnych na temat bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży, które zorganizowało Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-​​Epidemiologiczną w Kielcach, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i… czytaj więcej

8 czerwca 2018

Warsztaty artystyczne dla młodzieży „Młodzi pamiętają!”

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza uczniów szkól ponadpodstawowych do udziału w warsztatach artystycznych „Młodzi pamiętają”. Bezpłatne warsztaty prowadzone będą przez znanych kieleckich artystów: Warsztaty teatralne poprowadzi Mirosław Biliński, aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego Terminy: 26–28 czerwca od godz. 15-​​tej i 3 lipca od godz. 10-​​tej. Warsztaty fotograficzne poprowadzi fotografik Antoni… czytaj więcej

7 czerwca 2018

Ogólnopolski konkurs literacko-​plastyczny „Zofia Kossak na nowo – komiksowo”

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza na konkurs literacko-​​plastyczny poświęcony twórczości Zofii Kossak. Utwory Zofii Kossak po wojnie zostały wykreślone z katalogu lektur. Autorka „Pożogi” została skazana na niepamięć. Aby pobudzić kreatywność i zachęcić dzieci oraz młodzież do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki, częstochowski Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków podjął się przygotowania Ogólnopolskiego konkursu literacko-​​plastycznego pn. Zofia Kossak na nowo… czytaj więcej

7 czerwca 2018

Konferencje „Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w  konferencjach „Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły” promujących efekty działań podjętych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”. Cele konferencji: prezentacja i promowanie efektów działań podejmowanych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu… czytaj więcej

7 czerwca 2018

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.… czytaj więcej

6 czerwca 2018

Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych – piąta edycja

Telewizja Polska S.A. po raz piąty organizuje Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych. To inicjatywa związana z ważnym projektem – Internetowym Teatrem dla Szkół TVP, który dzięki wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu umożliwia uczniom udział na żywo w spektaklach najważniejszych scen teatralnych w Polsce. W transmisjach uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół z… czytaj więcej

6 czerwca 2018

Konferencja popularnonaukowa „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zapraszają na konferencję popularnonaukową organizowaną w ramach obchodów ustanowionego przez Prezydenta RP „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej” oraz 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa, podczas której zginęło 204 cywilnych mieszkańców tej świętokrzyskiej wsi. Obrady rozpoczną się 12 czerwca 2018… czytaj więcej

5 czerwca 2018

Komunikat w sprawie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 – 2022

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 – 2022, zgodnie z art.… czytaj więcej

5 czerwca 2018

„Przychodzi uczeń do prawnika…” – innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało innowacyjny poradnik „Przychodzi uczeń do prawnika…”,który jest przewodnikiem po prawie adresowanym dla młodzieży. Ma on uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu. Poradnik obejmujący zagadnienia bliskie młodzieży, w przystępnej, atrakcyjnej formie oraz napisany językiem dostosowanym do odbiorców jest skierowany do… czytaj więcej

5 czerwca 2018

4,6 mln uczniów zostanie objętych programem „Dobry start”

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie… czytaj więcej

5 czerwca 2018

Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane

Wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, ukierunkowanego na potrzeby powierzonych im uczniów oraz usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy nauczycieli i zobiektywizowanie tych ocen – to główne założenia  ujęte w rozporządzeniu dotyczącym oceny pracy nauczycieli, podpisanym przez Minister Edukacji Narodowej.… czytaj więcej