11 lipca 2024

Status prawny Kuratorium Oświaty w Kielcach

Niżej wymienione akty tworzą podstawy prawne działania Kuratorium Oświaty w Kielcach: Ustawy: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986); Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o […]

11 lipca 2024

Pokaz filmu „Biała odwaga” w ramach IX Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”

Pokaz filmu pt. „Biała odwaga” w reżyserii Marcina Koszałki odbędzie się we wtorek 16 lipca o godz. 18.00 w kinie Fenomen mieszczącym się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Seans będzie częścią IX edycji Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”. Film zostanie poprzedzony wstępem Marka Jończyka z Referatu Badań Historycznych w Delegaturze IPN […]

10 lipca 2024

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od września do grudnia 2024 roku

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2024 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W […]

9 lipca 2024

Inwestycje C 2.1.3 – ruszył nabór na szkolenia dla nauczycieli

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór w ramach inwestycji C 2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy na szkolenia dla nauczycieli szkolnych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać do 14 sierpnia 2024 roku, do godz. 16:59.

9 lipca 2024

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2024 r. Maturę zdało 84,1 proc. wszystkich absolwentów. Łącznie do egzaminu w terminie głównym przystąpiło prawie 246 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy.

8 lipca 2024

Ogólnopolska Integracja Rad Młodzieżowych z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Kielcach

W dniu 4 lipca 2024 r. z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Kielce w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wydarzenie pn. Ogólnopolska Integracja Rad Młodzieżowych. Wśród zaproszonych gości Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty reprezentowali: Pani Grażyna Dekiel – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Pani Anna Obara – Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pan Marcin Stąpor – […]

5 lipca 2024

Przydatne wakacyjne porady z dane.gov.pl

3fc69906 a762 4b03 8a05 132ed1bced23

Potrzebujecie przerwy i planujecie krótki urlop? Jeśli właśnie dopinacie na ostatni guzik swój wypoczynek, podpowiadamy, jakie dane warto pobrać z portalu danych przed wyjazdem, aby być przygotowanym na wszystko i uatrakcyjnić każdą wyprawę!

5 lipca 2024

Program „Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2024/2025”

pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków ramach programu „Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2024/2025”. Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci i młodzież, a w wyjątkowych przypadkach również dorosłych do 24 roku życia, którzy ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą […]

5 lipca 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Dz.U. 2024 poz. 996. Akt prawny dotyczący oświaty i wychowania. Data ogłoszenia: 2024-07-05. Data wydania: 2024-06-28.