26 maja 2021

ORE: Szkolenie „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych kształcących młodzież w szkołach ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu blended learning: „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych”, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności.

26 maja 2021

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Miasto Poznań realizuje XIV edycję programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, podejmujących studia w Poznaniu. Stypendia Miasta Poznania przyznawane są na zasadzie konkursu. Aby wziąć w nim udział, wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2021 r. na poznańskiej uczelni. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2021 r. Wnioski o stypendium na rok […]

25 maja 2021

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. „eTwinning w świętokrzyskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt. realizacji programu eTwinning w województwie świętokrzyskim. W czasie spotkania zostaną omówione praktyczne aspekty […]

25 maja 2021

Konferencja „Wychowanie to podstawa”

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych oraz szkolnych psychologów do udziału w konferencji w ramach programu „Wychowanie to podstawa”.

25 maja 2021

Podsumowanie VI Edycji Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

      Zakończyła się VI Edycja Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowana przez Krajową Izbę Radców Prawnych. W województwie świętokrzyskim Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach współpracowała z Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ceremonia wręczenia nagród  miała miejsce w dniu 12 maja 2021r. Podczas gali finałowej wyróżniono i nagrodzono 6 uczniów.      Podczas […]

24 maja 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 2 z dnia 19 kwietnia  2021 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa organizacji Dotacja otrzymana (w zł) 1. Świętokrzyska Akademia Sportu ul. Piotrkowska 12/1008 25-510 Kielce 35 894 2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 73 600 3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik 60 249 4. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce 124 203 5. Towarzystwo […]

24 maja 2021

Trwa rekrutacja do Programu Zdolni

Do 30 czerwca można się zgłaszać do Programu Zdolni – najstarszego w Polsce, kompleksowego programu rozwoju talentów prowadzonego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

24 maja 2021

Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych

W ostatnich miesiącach do Systemu rekomendacji docierają niepokojące sygnały z samorządów lokalnych oraz placówek edukacyjnych, dotyczące szkoleń lub realizacji programów profilaktycznych, których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Tym samym, osoby decydujące o przeznaczeniu środków publicznych na działania profilaktyczne są wprowadzane w błąd. W związku z tym pragniemy przekazać informacje, które pozwolą na uniknięcie niejasności. Pełna i aktualna lista programów […]

24 maja 2021

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”

Z wielu badań wiemy, jak duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które są tak popularnym prezentem. Rodzice i krewni są często nieświadomi tych zagrożeń. Urządzenia te, wprowadzone w świat dziecka bez zasad i wsparcia ze strony dorosłych – otwierają […]

21 maja 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja z 20 maja 2021)

MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. […]

21 maja 2021

Konkurs dla uczniów „Physics Hunters”

Centrum Nauki Experyment w Gdyni pracuje nad nową grą mobilną, której bohaterami będą wybitni polscy fizycy. Chętni do spróbowania swoich sił w grze będą musieli wykazać się wiedzą z zakresu fizyki oraz osiągnięć polskich naukowców.

21 maja 2021

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny POWER foto pod hasłem „Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym  #POWER foto pod hasłem: „Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”. Celem Konkursu jest promocja Programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących […]

21 maja 2021

Nabór na stanowisko pracy: referent prawno-administracyjny

Ogłoszenie: nr 78622/21.05.2021 Urząd: Kuratorium Oświaty w Kielcach Dział: Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji Miejscowość: Kielce Ważne do: 01.06.2021 Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze Wynik naboru Ogłoszenie o naborze na stronie BIP KPRM Wynik naboru na stronie BIP KPRM

20 maja 2021

Sejm Dzieci i Młodzieży – informacja

Szanowni Państwo, w związku z organizacją XXVII specjalnej, internetowej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca br. na stronie internetowej www.sdim.sejm.gov.pl zostanie opublikowana lista laureatów konkursu. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sejmu Dzieci i Młodzieży 5 dwuosobowych zespołów uczniowskich, których członkowie uzyskają od I do V miejsca zostanie zaproszonych na spotkanie z Marszałkiem Sejmu, które odbędzie […]

20 maja 2021

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz w Szkole Europejskiej Luksemburg I

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkursy na stanowiska: nauczyciela informatyki i matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat) nauczyciela geografii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat) nauczyciela ekonomii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat) nauczyciela fizyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg […]