3 stycznia 2020

Rysia i Tolek w Cyberświecie – bezpłatna aplikacja dla dzieci

Fundacja Poza Schematami z Warszawy zaprasza do zapoznania się z aplikacją dla dzieci „Rysia i Tolek w Cyberświecie”. Celem aplikacji jest rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznego używania Internetu przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Projekt został zrealizowany przez specjalistów Fundacji Poza Schematami, której zespół od lat regularnie tworzy… czytaj więcej

3 stycznia 2020

30. Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Rozpoczął się 30. Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego organizowany przez Polski Komitet Olimpijski. Inicjatywa od wielu lat cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Pozwala uczniom na rozwijanie swoich uzdolnień literackich, a także przybliża ideę olimpijską i zasady walki fair-​​play. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących… czytaj więcej

3 stycznia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2019

W grudniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań:  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie… czytaj więcej

3 stycznia 2020

Rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku – zgodnie z postanowieniami art. 59 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych… czytaj więcej

3 stycznia 2020

Wyliczanie wartości wagi P37, P38, P39 oraz wagi P54 w subwencji na rok 2020 (brane są pod uwagę dane wpisane do SIO za rok szkolny 2018/​2019)

Arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P37 lub wagi P38 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia) dla każdego ucznia, który w poprzednim roku szkolnym realizował nauczanie indywidualne lub przebywał w szkole przyszpitalnej: https://​docs​.google​.com/​s​p​r​e​a​d​s​h​e​e​t​s​/​d​/​1​_​T​k​t​y​b​E​m​V​Q​L​M​X​M​w​Q​_​i​r​c​h​z​z​k​w​d​l​4​T​U​6​P​y​O​e​I​e​j​V​g​t​d8/ Osobny arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P39 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania) dla wychowanka,… czytaj więcej

31 grudnia 2019

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2019 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy… czytaj więcej

31 grudnia 2019

Zarządzenie nr 414/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2020 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

31 grudnia 2019

MEN informuje: Innowacyjne narzędzie dla nauczycieli historii – gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

16 i 17 grudnia 2019 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja prezentującą grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość”, zorganizowana w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Niepodległa na lata 2017–2021”. Tym samym w ręce nauczycieli historii zostało oddane innowacyjne narzędzie, wspierające proces edukacji uczniów na wszystkich trzech poziomach… czytaj więcej

30 grudnia 2019

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2019 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, jak również zaangażowanych… czytaj więcej

30 grudnia 2019

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/​2020

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/​​2020 odbywa się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole.  Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych. Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:… czytaj więcej

23 grudnia 2019

„O dwóch takich, co ukradli księżyc” z Teatru Lalek Arlekin w Łodzi w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Już 9 stycznia o godz. 9.00 pokażemy spektakl „O dwóch takich, co ukradli księżyc” z Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi. Współczesna, pełna muzyki inscenizacja znanej powieści Kornela Makuszyńskiego o dwóch niegrzecznych i leniwych braciach, którzy swoim zachowaniem zatruwają życie rodziny i rodzinnej wsi. Jacek i Placek, bo… czytaj więcej

23 grudnia 2019

Razem na Święta – rekordowe zainteresowanie akcją MEN

Ponad 1 mln 100 tys. uczniów i prawie 117,5 tys. nauczycieli zgłosiło swój udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Inicjatywa ta miała na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie przedświątecznym. W sumie otrzymaliśmy ponad 10 tys. zgłoszeń! Tegoroczna akcja „Razem na… czytaj więcej

23 grudnia 2019

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” pod hasłem „Znaki prehistorii”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie zaprasza uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” pod hasłem „Znaki prehistorii”. Tegoroczna edycja ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego… czytaj więcej