30 stycznia 2019

Trzecia edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w trzeciej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”. Konkurs związany jest z programowaniem w języku Scratch i objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Cele Konkursu… czytaj więcej

30 stycznia 2019

III ogólnopolski konkurs chórów szkół średnich i chórów młodzieżowych

W marcu odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Średnich i Chórów Młodzieżowych. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewu chóralnego wśród młodzieży, promowanie twórczości w języku polskim, podnoszenie poziomu wykonawczego młodzieżowych zespołów chóralnych oraz wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między zespołami. Organizatorem inicjatywy jest Wydział Pedagogiczno‐​​Artystyczny w Kaliszu oraz Uniwersyteckie Stowarzyszenie… czytaj więcej

30 stycznia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 21 stycznia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń: Możliwość dodania kilku statusów młodocianego pracownika w różnych okresach w ramach przypisania do oddziału podstawowego Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o korzystaniu z dziennika elektronicznego Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o bezprzewodowym dostępie do internetu Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o wieku komputerów Szczegóły podmiotu w jednostkach pozarejestrowych: Możliwość edycji… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Stare SIO. Komunikat w sprawie losów „starego” systemu informacji oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019. Zatem spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 4/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 3/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

29 stycznia 2019

V ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zapraszają do udziału w V ogólnopolskim konkursie recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest sposobem na… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Projekt edukacyjny IPN „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”

Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Biblioteka Raczyńskich zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej” Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lutego 2019. Regulamin… czytaj więcej

29 stycznia 2019

III Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego wraz ze szkołami wyższymi: UMK w Toruniu, UKW w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, UWM w Olsztynie, WSD w Grudziądzu organizuje trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Polska — Szwecja, między rywalizacją i współpracą”. Uroczysta gala podsumowująca konkurs, wręczenie indeksów i nagród, odbędzie się 5 kwietnia 2019 r.… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Cyfrowa Akademia Gospodarcza – bezpłatna platforma e‐​learningowa

Dzięki Cyfrowej Akademii Gospodarczej uczniowie dowiedzą się, jak założyć własny biznes, łatwiej zrozumieją procesy i mechanizmy gospodarcze, poznają przysługujące im prawa oraz – przede wszystkim – będą świadomie dokonywali wyborów finansowych. Cyfrowa Akademia Gospodarcza to: 80 interaktywnych wykładów, 80 godzin konsultacji on‐​​line, 4 gry, 80 infografik utrwalających wiedzę, autentyczne historie… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Dzień Matematyki 2019 „Matematyka dzika”

Organizator zaprasza wszystkie szkoły do bezpłatnego udziału w obchodach Dnia Matematyki – 12 marca 2019. Zainteresowanym szkołom zostaną udostępnione materiały w postaci interaktywnej prezentacji w formacie Microsoft PowerPoint. W tym roku hasłem przewodnim jest „Matematyka dzika”, a więc pytania związane (luźno) z dziką przyrodą w Polsce. Do każdego pytania dołączona… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonych wzorów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018. Należy… czytaj więcej

28 stycznia 2019

 Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019

I. Podstawa prawna Art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze. zm.) w związku z art. 77b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze… czytaj więcej

28 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019

I. Podstawa prawna Art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)… czytaj więcej

28 stycznia 2019

Wyniki I etapu „Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o tematyce Bożonarodzeniowej”

Szanowni Państwo W dniu 28 stycznia 2019 roku odbyło się rozstrzygnięcie I etapu „Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o tematyce Bożonarodzeniowej”. Przegląd został zorganizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Kielcach i był skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego. Głównym celem… czytaj więcej

28 stycznia 2019

Spotkanie pt. „Ziemianie w źródle archiwalnym”

30 stycznia (środa) o godzinie 16.00, w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57, odbędzie się „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „Ziemianie w źródle archiwalnym”. Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oraz… czytaj więcej

28 stycznia 2019

Warsztaty edukacyjne i zwiedzanie wystawy stałej dla grup szkolnych w Muzeum POLIN w Warszawie. Semestr letni 2019

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej na semestr letni 2019. Rezerwacja warsztatów i oprowadzania dla grup szkolnych po wystawie stałej ruszyła 1 stycznia.… czytaj więcej