21 listopada 2017

Konkurs historyczny Fundacji Shalom

Fundacja Shalom po raz kolejny organizuje konkurs historyczny , w ramach którego w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się XIII edycja konkursu “Historia i kultura Żydów polskich” dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych pod przewodnictwem dr hab. Jolanty Źyndul oraz IX edycja konkursu “Na wspólnej ziemi” dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych… czytaj więcej

21 listopada 2017

Podsumowanie konferencji dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

W  dniu 9 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym odbyła się konferencja, w której wzięło udział 45 dyrektorów tzw. „małych szkół”. Uczestników powitała Pani Iwona Maj – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym a Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii otworzył… czytaj więcej

16 listopada 2017

Konferencja „Innowacje i inspiracje w energetycznym dyskursie sektora oświaty”

Energetyczne Centrum Nauki KPT oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na konferencję dla nauczycieli i dyrektorów, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Kieleckim Parku Technologicznym. Podczas wydarzenia będą poruszane aktualne tematy i nowinki dotyczące sektora oświaty. Prezentacje dotyczyć będą takich zagadnień, jak: metoda projekcyjna w poznawaniu ogólnospołecznej… czytaj więcej

16 listopada 2017

Nowe SIO. Przykłady papierowych upoważnień „wewnętrznych” opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Poniżej opublikowane zostały przykładowe wzory upoważnień. Należy podkreślić, że przedstawione wzory upoważnień stanowią tylko przykład, jakie dane powinny być zawarte w pisemnych upoważnieniach wydawanych przez kierowników podmiotów upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO. Ponadto publikacja poniższych wzorów upoważnień nie oznacza konieczności zmiany pisemnych upoważnień, które już zostały wydane. W… czytaj więcej

16 listopada 2017

X Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Już po raz dziesiąty magazyn “Charaktery” zaprasza uczniów szkół średnich do wspólnego zgłębiania tajników psychologii. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody: nagrody rzeczowe, stypendia oraz – dzięki porozumieniu z Uniwersytetem Jagiellońskim – trzy indeksy na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.… czytaj więcej

15 listopada 2017

Prośba o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2018 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2018 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia… czytaj więcej

15 listopada 2017

Terminarz składania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku 2017/2018

Lp. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty 1. Order, odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi Brązowy Krzyż Zasługi 22 grudnia 2017 wniosek o nadanie orderu/odznaczenia – dwa egzemplarze zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz rejestracja wniosków poprzez formularz on-line Medale za Długoletnią Służbę: Medal Złoty… czytaj więcej

15 listopada 2017

Podstawy prawne oraz informacje na temat wypełniania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 475 ze zm.); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr… czytaj więcej

15 listopada 2017

Klub 2012: Konkurs literacko-plastyczny „Olimpiada drogą do Igrzysk” oraz Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60. i 70.

Klub 2012 w Wyszkowie zaprasza do udziału w XXIV Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym pt. „Olimpiada drogą do Igrzysk” oraz XXV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. ,Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”.… czytaj więcej

15 listopada 2017

Formularze do zgłaszania wyników I etapu konkursów przedmiotowych

Wyniki I etapu XVI Konkursu z Języka Rosyjskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu Wyniki I etapu II Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych Wyniki I etapu XV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach… czytaj więcej