9 stycznia 2007

Wykaz miejsc eliminacji rejonowych IV Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno‐​Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych woj. świętokrzyskiego

Termin eliminacji: 30 stycznia 2007 r., godz. 11.00 L.p. Miejsce eliminacji rejonowych Powiaty uczestniczące Liczba uczniów 1 Szkole Podstawowej nr 18 w Kielcach , ul. Chrobrego Miasto Kielce 63 2 Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach, ul. Szymanowskiego 5 powiat kielecki 55 3 Szkole Podstawowej nr 13 w Skarżysku Kamienna,… czytaj więcej

21 grudnia 2006

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864 od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego”

Wojewódzka Komisja przy Kuratorium Oświaty w Kielcach po weryfikacji nadesłanych protokołów z przeprowadzonych w dniu 27 października 2006r. eliminacji szkolnych Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864 od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego”, publikuje listę imienną uczniów zakwalifikowanych do II etapu (wojewódzkiego) konkursu.

21 grudnia 2006

Komunikat dotyczący etapu wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1768–1864 od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego”

W związku z mającym się odbyć w dniu 12 stycznia 2007 r. etapem wojewódzkim XII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „*Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1768–1864 od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego*”, powołuję do jego przeprowadzenia komisję sędziowską w pięciu rejonach województwa świętokrzyskiego. I REJON Gimnazjum nr 9, ul.… czytaj więcej

21 grudnia 2006

Materiały programu „Bezpieczna Szkoła” opublikowane przez CMPPP

Pakiet Materiałów Pomocniczych – upowszechnianie skutecznych metod eliminowania aktów przemocy i agresji w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Konferencja nt. „Agresja w szkole. Profilaktyka i resocjalizacja” Formy pomocy uczestnikom przemocy w szkole Lista realizatorów programu ART Trenerzy programu Przyjaciele Zippiego Trenerzy programu Strażnicy Uśmiechu… czytaj więcej

19 grudnia 2006

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu V Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów

Do pobrania: Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu V Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego Uzupełnienie listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu V Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

19 grudnia 2006

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” w sprawie kwalifikacji uczniów do III etapu Konkursu

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” informuje, że do III, wojewódzkiego etapu Konkursu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy w eliminacjach rejonowych uzyskali 18 i więcej punktów. Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego Małgorzata Jas

19 grudnia 2006

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursu Matematyczno‐​Przyrodniczego

Wojewódzka Komisja Konkursu Matematyczno‐​​Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych informuje, że do II (rejonowego) etapu Konkursu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy w eliminacjach gminnych uzyskali 19 i więcej punktów. Do pobrania: Lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych Uzupełnienie listy uczniów zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych Lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych po rozpatrzeniu odwołań Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji… czytaj więcej

14 grudnia 2006

Komunikat w sprawie weryfikacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ogólnodostępnych, Specjalnych z Oddziałami Integracyjnymi Z uwagi na konieczność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania… czytaj więcej

14 grudnia 2006

Zadania Etapu Szkolnego V Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum

Treść zadań wraz z kryteriami oceny oraz plikami pomocniczymi Rozwiązania zadań wraz z uzupełnioną kartą zgłoszenia należy zapisać na dyskietce (lub CD‐​ROM‐​ie) w katalogu nazwanym własnym nazwiskiem i imieniem. Rozwiązanie każdego zadania powinno znajdować się w odrębnym podkatalogu wymienionego wyżej katalogu. Dyskietkę (dysk CD‐​ROM) należy przekazać Szkolnej Komisji Konkursowej do… czytaj więcej

14 grudnia 2006

Etap Szkolny V Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum.

Etap Szkolny Konkursu polega na rozwiązaniu zadań, które opublikowane zostaną 14 grudnia 2006r. w dziale konkurs informatyczny dla gimnazjalistów. Jednocześnie opublikowane zostaną kryteria oceny. Uczniowie dostarczają rozwiązane zadania w formie elektronicznej do 5 stycznia 2007r. do Szkolnej Komisji Konkursowej powołanej przez dyrektora szkoły, w której organizowane są eliminacje. Szkolna Komisja Konkursowa… czytaj więcej

5 grudnia 2006

Spotkanie przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na rzecz Dzieci i Młodzieży

W dniu 1 grudnia 2006 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży złożonego z przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, których naczelnym celem jest wszechstronna działalność wychowawcza. Spotkanie, w którym uczestniczyło 22 przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz Dzieci i Młodzieży, było… czytaj więcej