10 lutego 2011

Podsumowanie OTK

Panie/Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół/placówek z województwa świętokrzyskiego

W dniu 11 stycznia 2011 roku w Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu dokonania oceny nadesłanych sprawozdań z realizacji zadań podjętych w ramach obchodów „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK)”.

Spośród nadesłanych prac konkursowych komisja wyłoniła i nagrodziła następujące sprawozdania:

  1. I miejsce: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Kielcach
  2. II miejsce: Gimnazjum w Boleściach
  3. III miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Osieku

Wyróżnione prace:

  • Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczy
  • CKP w Starachowicach
  • Gimnazjum w Daleszycach
  • ZSO nr 4 w Kielcach

Nagrodzonym i wyróżnionym szkołom składam serdeczne gratulacje.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł