16 listopada 2009

Plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa świętokrzyskiego

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) przedstawiam Państwu kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 2009 r. Nr DKOW-WNP/MS-5081-29/09 wskazane wyżej kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 zastąpiły ogłoszone w sierpniu 2009 r. podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej.

Ogłoszone w sierpniu priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 zostały zastąpione przez kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, które zostały uwzględnione w planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Do pobrania: