15 listopada 2011

Podsumowanie III edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK)

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele i szkolni doradcy zawodowi. 

W ramach podsumowania III edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) pod hasłem przewodnim „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia” przedstawiam Państwu nadesłane przez zaangażowane szkoły/placówki sprawozdania z realizacji działań zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie
 • Szkoła Podstawowa w Złotej
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzynowicach
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach
 • Zespół Szkół we Włostowie
 • Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Boleścicach
 • Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach
 • Szkoła Podstawowa im. „Orląt Lwowskich” w  Nowinach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach
 • Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku -Kamiennej
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach
 • VIII LO z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Kielcach w ZSO nr 15
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
 • Gimnazjum w Bilczy
 • Gimnazjum w Cieszkowach
 • Gimnazjum w Waśniowie

Dziękuję nauczycielom/opiekunom i zaangażowanej młodzieży za promowanie swoimi działaniami idei OTK w środowisku lokalnym.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł