9 września 2011

III Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK)

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Nauczyciele, Szkolni doradcy zawodowi 

Uprzejmie informuję,  że w dniach od 17–23 października  2011 r. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje III Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK). Hasłem przewodnim tegorocznego cyklu jest:,,Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia”.

Proszę doradców zawodowych, pedagogów o przygotowanie interesującej oferty dla uczniów i ich rodziców propagującej ideę planowania kariery edukacyjno- zawodowej. Nauczycieli realizujących zagadnienia z obszaru szkolnego doradztwa zawodowego, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, proszę  o aktywne zaangażowanie się w projekt i  przeprowadzenie interesujących spotkań, prelekcji, konkursów, wycieczek do zakładów pracy itp.

Zwracam się z prośbą  o przesyłanie  na adres e-mailowy: teresa.kmiecik@kuratorium.kielce.pl w terminie  do 10 października 2011 r. kalendarium imprez zaplanowanych  w ramach OTK wg poniżej załączonego wzoru.

Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły, telefon, e-mail Zaplanowane działania Termin realizacji przedsięwzięcia Adresat imprezy (np. uczniowie, rodzice, instytucje) Osoba odpowiedzialna za realizację
             

Sprawozdania z przeprowadzonych działań proszę przesyłać na adres e-mail  podany powyżej w terminie  do 28 października 2011 r. Wybrane sprawozdania zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

Preferowane będą formy prezentacji multimedialnych ( nie przekraczającej 15 slajdów).

Życząc wielu interesujących pomysłów, zapraszam do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.