7 listopada, 2019

7 listopada 2019

Program „Trzymaj Formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w programie „Trzymaj Formę!”. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność… czytaj więcej

7 listopada 2019

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego organizuje, objętą honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolską akcję edukacyjną „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji. W ramach… czytaj więcej

7 listopada 2019

Kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadząc działalność prewencyjną przygotowała kurs e-learningowy pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs przygotowany jest z myślą o dzieciach z terenów wiejskich, dzieciach mieszkających na wsi i przebywających w gospodarstwie, gdzie mogą być narażone na niebezpieczeństwa. Przybliża w nowoczesnej formie zagrożenia wypadkowe, a także uczy… czytaj więcej

7 listopada 2019

Już ponad 14,5 tys. zgłoszeń do akcji „Szkoła do hymnu”

Ponad 14,5 tys. zgłoszeń, blisko 3 mln uczniów oraz około 300 tys. nauczycieli z kraju i spoza Polski bierze udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają do odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej… czytaj więcej

7 listopada 2019

Stwórz szkołę ćwiczeń – Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organy prowadzące co najmniej jedną szkołę publiczną do udziału w konkursie finansowanym ze środków UE, dzięki któremu uruchomiona zostanie szkoła ćwiczeń. Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat… czytaj więcej

7 listopada 2019

SIO. Przypomnienie o konieczności przekazania wybranych danych w terminie do 10 października 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, uprzejmie przypominamy, że do 10 października należało wprowadzić do SIO niektóre dane zbiorcze, między innymi: dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie wg stanu na 30 września. Link… czytaj więcej

7 listopada 2019

SIO. List MEN w sprawie uzupełniania danych dziedzinowych i identyfikacyjnych ucznia

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Wychowania Przedszkolnego, uprzejmie przypominamy o obowiązku uzupełniania w SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych ucznia w zakresie: kraju pochodzenia (jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim) miejsca zamieszkania ucznia Link do instrukcji: https://pomocsio.men.gov.pl/uczniowie/ Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie… czytaj więcej