grudzień 2019

31 grudnia 2019

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2019 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 […]

31 grudnia 2019

MEN informuje: Innowacyjne narzędzie dla nauczycieli historii – gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

16 i 17 grudnia 2019 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja prezentującą grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość”, zorganizowana w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Niepodległa na lata 2017–2021”. Tym samym w ręce nauczycieli historii zostało oddane innowacyjne narzędzie, wspierające proces edukacji uczniów na wszystkich trzech poziomach edukacyjnych. Gra składa się z […]

30 grudnia 2019

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2019 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, jak również zaangażowanych środków własnych. Informację należy przekazać […]

30 grudnia 2019

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole.  Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych. Załączniki Załącznik nr 1 – publiczne szkoły podstawowe realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego […]

23 grudnia 2019

„O dwóch takich, co ukradli księżyc” z Teatru Lalek Arlekin w Łodzi w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Już 9 stycznia o godz. 9.00 pokażemy spektakl „O dwóch takich, co ukradli księżyc” z Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi. Współczesna, pełna muzyki inscenizacja znanej powieści Kornela Makuszyńskiego o dwóch niegrzecznych i leniwych braciach, którzy swoim zachowaniem zatruwają życie rodziny i rodzinnej wsi. Jacek i Placek, bo tak nazywają się bliźniacy, spędzają […]

23 grudnia 2019

Strona testowa konkursów przedmiotowych 2019/2020

Uwaga! Uczestnicy II etapów konkursów przedmiotowych 2019/2020. II etap konkursów przedmiotowych odbywa się on-line na platformie cyfrowej w pracowniach komputerowych. Załączniki zalacznik-nr-1_-loginy-i-hasla-testowe Data: 2020-01-08, rozmiar: 91 KB

23 grudnia 2019

Razem na Święta – rekordowe zainteresowanie akcją MEN

Ponad 1 mln 100 tys. uczniów i prawie 117,5 tys. nauczycieli zgłosiło swój udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Inicjatywa ta miała na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie przedświątecznym. W sumie otrzymaliśmy ponad 10 tys. zgłoszeń! Tegoroczna akcja „Razem na Święta” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem […]

23 grudnia 2019

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” pod hasłem „Znaki prehistorii”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie zaprasza uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” pod hasłem „Znaki prehistorii”. Tegoroczna edycja ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego – 16 obiektu z Polski […]

23 grudnia 2019

Sprawy socjalne – wzory druków

Załączniki Wzór wniosku o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (wzór zaktualizowany w grudniu 2019) Data: 2019-12-23, rozmiar: 224 KB Wzór umowy w sprawie udzielenia pożyczki ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych (wzór zaktualizowany w grudniu 2019) Data: 2019-12-23, rozmiar: 149 KB Zobowiązanie do spłaty indywidualnej pożyczki pobranej ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych (wzór zaktualizowany […]

23 grudnia 2019

Wprowadzone 23 grudnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Umożliwienie pobrania danych dostępowych do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po statusie GUS Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych dziedzinowych ucznia o korzystanie z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 47 W szkołach podstawowych umożliwienie wychowankom oddziałów „0” przypisania informacji korzystania z indywidualnego spełniania […]

20 grudnia 2019

Konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem konkursu jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą […]

20 grudnia 2019

Konkurs „Wybieram wybory” 2020

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” będzie poświęcona ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego. Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego –  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w […]

19 grudnia 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część szósta

Załączniki Zarządzenie nr 334 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 338 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 41 KB Zarządzenie nr 339 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 48 KB Zarządzenie nr 340 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 49 KB Zarządzenie nr 341 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 46 KB Zarządzenie nr 342 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 48 KB […]

19 grudnia 2019

I edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Przedsięwzięcie służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej. Wszystkie informacje organizacyjne i programowe, terminarz zawodów, informacje o uprawnieniach itp., dostępne […]