Grudzień 2019

31 grudnia 2019

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2019 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy… czytaj więcej

31 grudnia 2019

Zarządzenie nr 414/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2020 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Załączniki Zarządzenie nr 414.2019 Data: 2020-01-02, rozmiar: 58 KB

31 grudnia 2019

MEN informuje: Innowacyjne narzędzie dla nauczycieli historii – gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

16 i 17 grudnia 2019 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja prezentującą grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość”, zorganizowana w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Niepodległa na lata 2017–2021”. Tym samym w ręce nauczycieli historii zostało oddane innowacyjne narzędzie, wspierające proces edukacji uczniów na wszystkich trzech poziomach… czytaj więcej

30 grudnia 2019

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2019 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, jak również zaangażowanych… czytaj więcej

30 grudnia 2019

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole.  Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych. Załączniki Załącznik nr 1 – publiczne szkoły podstawowe… czytaj więcej

23 grudnia 2019

„O dwóch takich, co ukradli księżyc” z Teatru Lalek Arlekin w Łodzi w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Już 9 stycznia o godz. 9.00 pokażemy spektakl „O dwóch takich, co ukradli księżyc” z Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi. Współczesna, pełna muzyki inscenizacja znanej powieści Kornela Makuszyńskiego o dwóch niegrzecznych i leniwych braciach, którzy swoim zachowaniem zatruwają życie rodziny i rodzinnej wsi. Jacek i Placek, bo… czytaj więcej

23 grudnia 2019

Razem na Święta – rekordowe zainteresowanie akcją MEN

Ponad 1 mln 100 tys. uczniów i prawie 117,5 tys. nauczycieli zgłosiło swój udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Inicjatywa ta miała na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie przedświątecznym. W sumie otrzymaliśmy ponad 10 tys. zgłoszeń! Tegoroczna akcja „Razem na… czytaj więcej

23 grudnia 2019

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” pod hasłem „Znaki prehistorii”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie zaprasza uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” pod hasłem „Znaki prehistorii”. Tegoroczna edycja ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego… czytaj więcej

23 grudnia 2019

Sprawy socjalne – wzory druków

Załączniki Wzór wniosku o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (wzór zaktualizowany w grudniu 2019) Data: 2019-12-23, rozmiar: 224 KB Wzór umowy w sprawie udzielenia pożyczki ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych (wzór zaktualizowany w grudniu 2019) Data: 2019-12-23, rozmiar: 149 KB Zobowiązanie do spłaty indywidualnej pożyczki pobranej ze scentralizowanego… czytaj więcej

23 grudnia 2019

Wprowadzone 23 grudnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Umożliwienie pobrania danych dostępowych do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po statusie GUS Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych dziedzinowych ucznia o korzystanie z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 47 W szkołach podstawowych umożliwienie wychowankom oddziałów „0” przypisania… czytaj więcej

20 grudnia 2019

Konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem konkursu jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas… czytaj więcej

20 grudnia 2019

Konkurs „Wybieram wybory” 2020

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” będzie poświęcona ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego. Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego –  propagowania idei udziału w… czytaj więcej

20 grudnia 2019

Zarządzenie nr 411/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych

Załączniki Zarządzenie nr 411.2019 Data: 2019-12-19, rozmiar: 408 KB

19 grudnia 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część szósta

Załączniki Zarządzenie nr 334 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 338 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 41 KB Zarządzenie nr 339 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 48 KB Zarządzenie nr 340 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 49 KB Zarządzenie nr 341 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 46 KB Zarządzenie nr 342 2019… czytaj więcej

19 grudnia 2019

I edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Przedsięwzięcie służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej. Wszystkie informacje organizacyjne i programowe, terminarz zawodów,… czytaj więcej