Maj 13, 2019

13 maja 2019

Nowe SIO. Komunikat w sprawie wykazywania przyczyny nieprowadzenia zajęć w związku z chorobą

Informujemy, że zmieniony został słownik formularza „Nieobecności” w nowym SIO, gdzie zamiast pozycji „niezdolność do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą” pojawiło się określenie „niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy”. Taka zmiana oznacza, że obecnie nie jest możliwe (brak podstawy prawnej)… czytaj więcej