Maj 8, 2019

8 maja 2019

Wyniki etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”, rok szkolny 2018/​2019

Etap wojewódzki odbył się dnia 29 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu. Do stopnia wojewódzkiego przystąpili uczniowie z dwóch szkół województwa świętokrzyskiego: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.… czytaj więcej

8 maja 2019

Konkursy na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Lipie, Szkoły Podstawowej w Chomentowie, Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym, Szkoły Podstawowej w Sobkowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym, Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy, Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej

Załączniki Konkursy na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Lipie, Szkoły Podstawowej w Chomentowie, Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym, Szkoły Podstawowej w Sobkowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym, Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy, Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej Data: 2019-​​05-​​08, rozmiar: 137 KB

8 maja 2019

Sprawy socjalne – wzory druków

Załączniki Oświadczenie pracownika czynnego – emerytowanego o posiadaniu skierowania lekarskiego Data: 2018-​​12-​​28, rozmiar: 13 KB Oświadczenie opiekuna o posiadaniu skierowania lekarskiego Data: 2018-​​12-​​28, rozmiar: 13 KB Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (wzór ważny od roku 2016) Data: 2018-​​12-​​28, rozmiar: 49 KB Zobowiązanie do indywidualnej spłaty pożyczki pobranej z Zakładowego Funduszu Świadczeń… czytaj więcej

8 maja 2019

Zarządzenie nr 24/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki Zarządzenie nr 24/​​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Data: 2019-​​05-​​08, rozmiar: 487 KB

8 maja 2019

Komunikat w sprawie nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok 2019

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z terminarzem składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli w 2019 r. we wskazanych niżej terminach oczekujemy na wnioski kandydatów do nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej… czytaj więcej

8 maja 2019

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2018

Załączniki Bilans na 31 grudnia 2018 Data: 2019-​​05-​​08, rozmiar: 224 KB Rachunek zysków i strat na 31 grudnia 2018 Data: 2019-​​05-​​08, rozmiar: 217 KB Zestawienie zmian w funduszu na 31 grudnia 2018 Data: 2019-​​05-​​08, rozmiar: 211 KB Informacja dodatkowa na 31 grudnia 2018 Data: 2019-​​05-​​08, rozmiar: 261 KB Pobierz wszystkie… czytaj więcej