13 maja 2019

Nowe SIO. Komunikat w sprawie wykazywania przyczyny nieprowadzenia zajęć w związku z chorobą

Informujemy, że zmieniony został słownik formularza „Nieobecności” w nowym SIO, gdzie zamiast pozycji „niezdolność do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą” pojawiło się określenie „niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy”.

Taka zmiana oznacza, że obecnie nie jest możliwe (brak podstawy prawnej) przekazywanie do SIO informacji o niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie powyżej 33 dni w roku kalendarzowym.

Jednocześnie informuję, że MEN przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej, gdzie znajdzie się zmiana, która umożliwi zbieranie ww. danych od dnia 1 września 2019.