Maj 11, 2019

11 maja 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja  letniego wypoczynku  dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji (zł) 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. S. Żeromskiego, 25–820 Kielce-​​Białogon, ul. Pańska 1a 52 296 2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25–013 Kielce 87 355 3. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28–340 Sędziszów… czytaj więcej

11 maja 2019

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego   XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”

Uroczystość podsumowania etapu wojewódzkiego XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę” połączona z wręczeniem laureatom i finalistom zaświadczeń oraz dyplomów odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im.… czytaj więcej

11 maja 2019

Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2018

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.… czytaj więcej