8 maja 2019

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2018

Załączniki

Bilans na 31 grudnia 2018
Data: 2019-05-08, typ pliku: PDF, rozmiar: 224 KB
Rachunek zysków i strat na 31 grudnia 2018
Data: 2019-05-08, typ pliku: PDF, rozmiar: 217 KB
Zestawienie zmian w funduszu na 31 grudnia 2018
Data: 2019-05-08, typ pliku: PDF, rozmiar: 211 KB
Informacja dodatkowa na 31 grudnia 2018
Data: 2019-05-08, typ pliku: PDF, rozmiar: 261 KB