Luty 4, 2019

4 lutego 2019

Ogólnopolski dziecięcy festiwal teatralny „Przestrzeń wyobraźni”

CELE: Spotkanie i integracja dziecięcych zespołów teatralnych. Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych. Wspólna wymiana doświadczeń między dziecięcymi zespołami teatralnymi. Pobudzanie wyobraźni dzieci poprzez różne formy działań teatralnych. Doskonalenie warsztatu uczestników. Inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej. ORGANIZATOR: Dom Kultury w Rybniku-​​Boguszowicach WSPÓŁORGANIZATORZY: Teatr Ziemi Rybnickiej Młodzieżowy… czytaj więcej

4 lutego 2019

Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w Warcabach Klasycznych

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu kieleckiego do udziału w II Mistrzostwach Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w Warcabach Klasycznych. Mistrzostwa odbędą się w Szkole Podstawowej w Chmielniku, ul. Szkolna 7, dnia 23 lutego 2019 r. w godz. 9:00–14:00. Regulamin zawodów i karty zgłoszenie do… czytaj więcej

4 lutego 2019

Konkurs literacki o Nagrodę „Giętkiego Pióra”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza,  zajmujące się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży, zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego o Nagrodę „Giętkiego Pióra”. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne będą od 15 lutego 2019 r. na stronie www​.gietkiepioro​.parafiada​.pl

4 lutego 2019

VIII edycja konkursu „Polsko-​Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”

Centrum Polsko-​​Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VIII edycję konkursu „Polsko-​​Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”. Centrum wspiera i dofinansowuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W… czytaj więcej

4 lutego 2019

X ogólnopolski konkurs małych form dokumentalnych „Świat wokół mnie”

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku organizuje ogólnopolski konkurs „Świat wokół mnie”. Celem konkursu jest: Inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności, Rozwijanie zainteresowań sztuką filmową, Budzenie wrażliwości na otaczający świat i sytuację młodego człowieka we współczesnym świecie. Przedmiotem konkursu są krótkie filmy (czas projekcji do 3 minut) zrealizowane w konwencji dokumentalnej lub… czytaj więcej

4 lutego 2019

III Międzynarodowy V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

Konkurs polega na napisaniu pracy w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”. Projekt skierowany jest dla czterech kategorii wiekowych: szkoła podstawowa 6–9 lat, szkoła podstawowa 10–13 lat, szkoła podstawowa klasy VII–VIII i gimnazjum 14–16 lat. Cele konkursu: Rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej… czytaj więcej

4 lutego 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 3 lutego 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności poradni – liczba korzystających i udzielonych pomocy Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności poradni – liczba orzeczeń o braku potrzeby korzystania z zajęć specjalistycznych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o powierzchni gruntów budowlanych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o zakresie dostosowania szkoły/​​placówki do potrzeb… czytaj więcej

4 lutego 2019

WSIS 2019 – prośba o głosowanie na polski projekt „Rural Communities into Gigabit Society”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji zgłosiło projekt budowy szybkiego internetu w Polsce pod nazwą „Rural Communities into Gigabit Society” do udziału w corocznym, ogólnoświatowym konkursie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Stawką są prestiżowe nagrody World Information Summit on the Information Society (WSIS). Na tym etapie każdy może… czytaj więcej

4 lutego 2019

Podsumowanie I edycji Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o Tematyce Bożonarodzeniowej

W dniu 1 lutego 2019 r. w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się I edycja Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o Tematyce Bożonarodzeniowej zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Kielcach. Głównymi celami Przeglądu było pielęgnowanie tradycyjnych form obrzędowości okresu Świąt… czytaj więcej

4 lutego 2019

Punkty konsultacyjne

Zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/​​2018 Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował projekt „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”. W myśl założeń projektu w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego powstały punkty konsultacyjne, które wspomagać będą nauczycieli szkół… czytaj więcej